نرم افزارهای سازمانی رایا و ERP 

اولین گام در رویکرد یک سازمان به استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمانی یا همان ERP  ، ارائه تعریف دقیق و علمی از این نظام مدیریت سازمانی است . توسعه اتوماسیون فرایند های سازمای به حوزه مختلف عملیاتی و مزایای این اتوماسیون در کسب وکار برای سازمان ها،موجب  گرایش روزافزون  بنگاه های اقتصادی به ERP  به عنوان یک نظام جامع مدیریت اطلاعات سازمانی شده  است . ولی متاسفانه عدم ارائه یک تعریف علمی و واقع گرایانه  از آن موجب شده است تا پروژه های ناموفق بسیاری از استقرار و عملیاتی شدن این سیستم بخصوص در ایران را شاهد باشیم .  

  استقرار ERP   در یک سازمان صرفا با  استقرار و عملیاتی شدن نرم افزارهای متعدد کاربردی ، تامین نمی گردد . در واقع نظام برنامه ریزی منابع سازمانی بر سه اصل : 

   ■   پیش بینی (Forecasting)
  ■    برنامه ریزی (Planning)
   ■  زمان بندی اجرایی (Schedule)

در انجام   فرایند های سازمانی استوار است . در این مدل مدیریت اطلاعات سازمانی ، فرایند های مختلف سازمانی در حوزه های مختلف ،  با در نظر داشتن سه اصل فوق اجرا و عملیاتی می گردند . 

هرچندا ستقرار نرم افزارهای سازمانی شرط لازم برای دست یابی به ERP  می باشد ولی  به تنهایی کافی نیست . ضرورت تدوین اهداف استراتژیک سازمان و بهینه سازی فرایندهای مختلف عملیاتی سازمان در راستای اهداف استراتژیک تبیین شده ونهادینه شدن فرهنگ سازمانی مشارکت و مسئویت پذیری ، شرط جدا نشدنی برای پیاده سازی  موفق پروژه های ERP  می باشد .   

نرم افزارهای سازمانی رایا ، به دلیل پشتیبانی از طیف گسترده ای از فرایند های سازمانی ، بستری مناسب برای رویکرد سازمان به سوی استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمانی ، ارزیابی می گردد . اما همانگونه که در بالا گفته شد ،در یک نگاه واقع بینانه و علمی ،  تامین شرایط دیگر مورد نیاز برای پیاده سازی موفق نظام ERP نیز ، یک ضرورت انکار ناپذیر است که به توان اجرایی سازمان ، دیدگاه های مدیران ارشد ، سطح آموزش و فرهنگ سازمانی وابسته می باشد .

نرم افزارهای سازمانی رایا با مجتمع نمودن فرایندها و داده ها، زیر ساخت و پیش نیاز عملیاتی استقرار و راه اندازی نظام برنامه ریزی منابع سازمانی را فراهم می سازد. دیدگاه مدیران و کارشناسان شرق رایا برای استقرار این سیستم بطور خلاصه  مبتنی بر محورهای زیر می باشد:

    بهبود، بهینه سازی و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی سازمان خریدار .

■    بهبود، بهینه سازی و مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی جاری در سازمان.

    رعایت استاندارد های عملیاتی و بهروش ها (Best Practice) در فرایندهای عملیاتی و ابزارهای نرم افزاری.

    نهادینه کردن فرهنگ مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری در سطح سازمان.


نرم افزارهای سازمانی رایا با اتکا به قابلیت ها ، توانمندی ها و ویژگی های زیر می توانند موفقیت پروژه های ERP  را  تضمین نمایند : 

    با  بهره گیری از تکنولوژی روز ، و توانمندی های ساختاری و زیر ساختی پیش بینی شده ، می توانند بستر اطلاعاتی و عملیاتی مورد نیاز سازمان را با رویکرد به نظام برنامه ریزی منابع سازمانی فراهم آورند .
    نرم افزارهای سازمانی رایا مبتنی بر فرایندهای عملیاتی تجربه شده  و استاندارد  و همچنین  مبانی اطلاعاتی یکپارچه و مجتمع شده ، طراحی و پیاده سازی شده است. 
    نرم افزارهای سازمانی رایا با پشتیبانی از فرایندهای مختلف عملیاتی در سازمان، به صورت یک مجموعه یکپارچه و مجتمع شده (Integrated) ، یکپارچگی فعالیت ها را تامین نموده و موجب نهادینه شدن فرهنگ مشارکت پذیری در  سطح سازمان ودر نهایت تسریع در روند انجام کارهای سازمانی و اجتناب از دوباره کاری و فعالیت های فاقد ارزش افزوده برای سازمان می گردد.
     این سیستم ها با قابلیت پشتیبانی از فرایندهای برون سازمانی، توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید در فرایندهای کسب و کار را دارا می باشند.
      ایجاد پایگاه داده جامع سازمانی و مبانی اطلاعاتی پارامتریک، امکان تحلیل داده های سازمانی در حوزه های مختلف عملیاتی را ممکن ساخته و با دستیابی به شاخص های معتبر قابلیت تصمیم سازی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات را برای مدیران سازمان با روشی علمی و قابل اتکا فراهم می سازد.
     با پشتیبانی از عملیات توزیع شده (مراکز متعدد عملیاتی) ابزاری قدرتمند برای مدیریت بهینه فرایندهای کسب و کار و سازمان الکترونیک ونظام گردش عملیات بدون کاغذ (Paperless) برای سازمان های توزیع شده فراهم می آورد .
    ساختار ماژولار و منعطف  سیستمهای نرم افزاری رایا  Raya-ES ، این امکان را فراهم ساخته است که در سازمان خریدار، منطبق با نیازهای اطلاعاتی، فرایندهای عملیاتی ،اهداف استراتژیک ودیدگاه مدیران ارشد سازمانی ، سفارشی سازی  (Customizable)وبهینه سازی (Optimization)  گردند  .