وب ، شبکه

نرم افزارهای سازمانی رایــا 
راهکار بهینه شده برای سازمان های هولدینگ

 نرم افزرهای یکپارچه رایــا با رویکرد به Enterprise Software  طراحی و توسعه یافته اند.این مجموعه نرم افزار با پشتیبانی کامل از مدل های سازمانی توزیع شده امکانات و قابلیت های متنوعی را در اختیار کاربر قرار می دهند . 

علاوه بر این امکانات ، شرق رایا برای سازمان های هولدینگ متناسب با نیازها اطلاعاتی و فرایندی آنان راهکارهای بهینه شده ای زیر ارائه می دهد :

■ پیاده سازی فناوری Master Data 
■ ابزارهای انتقال و تبدیل داده در فرایند های مرتبط در سازمان های گروه 
■ اعمال کنترل های داخلی با هدف شناسایی و رفع  مغایرت های داده ای 
■ ارائه گزارش های ترکیبی و تلفیقی از داده ها 
■ ارائه گزارش های کاربردی با هدف کنترل داخلی فرایند های مرتبط   

نرم افزارهای سازمانی رایا ، با اتکا به فناوری وب و ماژول های ساختاری  پیش بینی شده ،  زیر ساخت های اطلاعاتی و کنترل های داخلی مورد نیاز برای مدیریت فرایند های عملیاتی در سازمان های هولدینگ را پشتیبانی می نمایند . این قابلیت ها متناسب با نیازهای سازمان مشتری بهینه سازی و سفارشی می گردند . در ادامه  به معرفی این قابلیت های می پردازیم :
Master  Data پایگاه داده مشترک مبانی اطلاعاتی نرم افزارها و فرایندها .  یکی از مهمترین زیر ساخت های مورد نیاز در کاربری نرم افزارهای کاربردی در سازمان های هولدینگ ، استفاده سازمان های گروه از مبانی اطلاعاتی مشترک و یکسان می باشد . یدهی است در عمل بروز نگهداری این داده ها و توسعه و تکمیل این داده ها ، از چالش های اصلی کاربران در این راهکارها می باشد . Master Data  در واقع یک پایگاه داده مشترک در حوزه مبانی اطلاعاتی نرم افزارهای کاربردی می باشد که با اعمال کنترل های لازم ، این مهم را تامین می نماید . تنوه داده هایی که در Master Data  قرار می گیرند می تواند در سازمان های مختلف متفاوت باشد و یا رویکرد هر سازمان برای اعمال کنترل های داخلی بر آن ها فرق کند. به عنوان مثال کدینگ حساب ها در سطح کل و معین و تفصیلی  ، کدینگ کالا هاو سایر مبانی اطلاعاتی مورد نیاز سیستم ها از این دسته داده ها می باشند . 
در نرم افزارهای سازمانی رایا با ایجاد Master Data  و مدیریت و کنترل آن این امکان را برای سازمان های عضو هولدینگ فراهم می سازد که با پایگاه داده های مستقل از مبانی اطلاعاتی مشترک استفاده نمایند . 

ابزارهای انتقال داده ها بین شرکت های گروه . در سازمان های هولدینگ ، یکی از مهمترین نیازها تبدیل داده های ناشی از فرایند های مختلف در بین شرکت های گروه می باشد . به عنوان مثال فاکتور فروش یک شرکت می تواند رسید انبار شرکت دیگر باشد ، یا پرداخت نقدی  یک شرکت برای شرکت دیگر مفهوم دریافت نقدی را دارد. نرم افزارهای سازمانی رایا ، این امکان را فراهم می سازد که با ارائه ابزارهای نرم افزاری بهینه شده ، این تبادل های داده ای به صورت خودکار انجام گرفته و مغایرت های عملیاتی را به حداقل ممکن تقلیل دهد . این ابزارها با اعمالی کنترل های لازم فاریند این تبدیل ها را انجام داده و ارتباطات و عطف های مربوطه را نگهداری می نمایند . 

 اعمال کنترل های داخلی و شناسایی مغایرت ها. درراهکار بهینه شده نرم افزارهای سازمانی رایا برای سازمان های هولدینگ ، جداول واسط داده ای پیش بینی شده است که می توانند متناسب با زمینه فعالیت ها در هولدینگ و نیازهای کنترل خاص ، بتوانند سطح کنترل های داخلی و حساب های متقابل را بین شرکت های گروه ارتقا دهند . در این راهکار درحین حفظ استقلال اطلاعاتی هر شرکت (پایگاه داده عملیاتی جداگانه ) کنترل های داخلی در فرایند های مختلف عملیاتی با هدف کاهش سطح مغایرت ها و دستیابی به داده های با ضریب صحت و دقت حداکثری ، پیاده سازی و اعمال می گردند . 

 گزارش های ترکیبی و تلفیقی . ماژول گزارش ساز رایا ، قابایت ارائه طیف گسترده ای از گزارش های کاربردی و مدیریتی را بصورت تلفیق داده ها و یا ترکیب آنان آرائه دهد . این گزارش ها می توانند بصورت سفارشی شده متناسب با نیازهای هر سازمان ارائه گردند. 

گزارش های کاربردی با هدف شناسایی و کنترل مغایرت ها. از دیگر نیازهای کاربردی در سازمان های هولدینگ و تشکیلات متعدد آنها ، شناسایی به موقع و برطرف نمودن مغایرت ها در ثبت داده های مشترک و همسان می باشد . زیر ساخت ها و ابزارهای پیش بینی شده در راهکارهای بهینه شده نرم افزارهای سازمانی رایا برای سازمان ها ی هولدینگ ، امکان کنترل و برطرف نمودن این مغایرت ها را در زمان وقوع فراهم می سازد علاوه برآن پیش بینی شده است که در صورت نیاز گزارش های کاربردی کنترلی لازم برای این مهم در اختیار کاربران و مدیران مربوطه قرار گیرد . جدوال واسطه ای ، ابزارهای تبدیل داده های فرایند های مختلف ، پایگاه داده مشترک مبانی اطلاعاتی در کنار یک دیگر امکان ارائه این گزارش ها را بصورت سفارشی شده متناسب با نیازهای هر سازمان فراهم می آورد.