CRM02

فرایند مدیریت سفارش مشتریان و رایــــــا
بازرگانی فروش  

■  ثبت سفارش مشتریان (فروش محصول آماده)
■  ثبت سفارش مبتنی بر سفارش مشتری 
■  ابزار پویا برای ثبت مشخصات فنی  سفارش مشتری
■  مدیریت فرایند تائید امور مالی و کنترل اعتبار مشتری
■  صدور خودکار برگه های درخواست کالا از  انبار
■  صدور فاکتور فروش عطف به حواله انبار و سفارش مشتری 
accounting1

ثبت سفارش مشتریان / کنترل اعتبار مشتریان 

■ ثبت سفارش مشتری ، صدور پیش فاکتور ، ثبت تخفیفات و اضافات فروش 
■ کنترل فرایند اعتبار مشتری و تائید امور مالی سازمان 
■ قابلیت پیوست مستندات و  پیگیری های انجام شده در فرایند فروش 
■ قابلیت صدور برگه درخواست  عملیات از انبار برای تحویل انبار 

■مجتمع شده با سیستم مدیرت گردش کار و Approve  رایــا 
tolid-sefareshi

ثبت مشخصات سفارش مشتری  

■ قابلیت ثبت مشخصات فنی سفارش مشتری برای هر کالا / خدمات  با استفاده از ماژول پویای پیش بینی شده در سیستم 
■ قابلیت قیمت گذاری سفارش مشتری بر اساس مشخصات فنی و آپشن های انتخاب شده 
■ قابلیت ثبت خدمات همراه با سفارش 
TRANSPORT02

پرداخت مشتری / تحویل کالا از انبار 

■ ثبت دریافت های مشتری عطف به سفارش مشتری 
■ صدور برگه درخواست عملیات از انبار برای تحویل کالا 
■ صدور فاکتور فروش بر اساس مقدار حواله انبار و  قیمت توافق شده در  ثبت سفارش 

نرم افزار مدیریت سفارش مشتریان رایــــا  

مدیریت فرایند ثبت سفارش فروش کالای آماده /سفارش مشتری 

مجموعه نرم افزار های مدیریت سفارش مشتریان بخش بازرگانی فروش رایــا با رویکرد به مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)و تامین یکپارچگی سفارشات مشتریان با سایر فرایند های مرتبط با آن را ، برعهده دارد .
این سیستم از ثبت سفارش مشتری اعم از فروش محصول آماده یا محصول طبق سفارش مشتری تا فرایند تحویل کالا و صدور فاکتور فروش را مدیریت و کنترل می نماید . 

در این سیستم واحد بازرگانی فروش می تواند با تعریف پویا مشخصات محصول در هنگام ثبت سفارش ، تمامی مشخصات محصول مورد نظر مشتری را دریافت نموده و درنهایت محصول منطبق با نیاز مشتری را تحویل نماید . 

این نرم افزار فرایند مدیریت تولید مبتنی بر سفارش مشتری (Make To Order ) از واحد بازرگانی فروش و دریافت مشخصات مورد نیاز مشتری شروع کرده و تا مدیریت تولید و تولید محصول منطق با نیاز مشتری و رسید انبار ، کنترل و مدیریت می نماید . 

ثبت سفارشات مشتری در حالت فروش محصول آماده ( روش  تولید بر اساس برنامه تولید سالیانه / بودجه ای   Make To Stock ) با کنترل موجودی در دسترس فروش با اعمال دستورات تولید و سفارشات تولید برنامه ریزی شده در راه (در حال تولید ) ، می تواند در ارتقای میزان فروش و ارتقای سطح اعتبار سازمان با تحویل به موقع کالا به مشتری ، اثر گذاری ارزشمندی داشته باشد . 

ماژول های جانبی این نرم افزار نظیر پیوست ها و ثبت پیگیری ها ، امکان کنترل ، مستند سازی و پیگیری  تمامی مذاکرات حین فروش به مشتری را دارا می باشد . همچنین قابلیت صدور برگه های درخواست عملیات از انبار برای تحویل کالا فروش رفته پس از تائید سفارش فروش ، سهولت و کاربری و ارتقای صحت داده ها و اجرای دقیق فرایند ها را تامین می نماید . 

قابلیت های مدیریت سفارشات و فرایند های مرتبط با آن و پایش سفارشات و طیف گسترده ای از گزارش های کاربردی از دیگر امکانات این سیستم می باشد .