مدیریت ارتباط با مشتریان

خدمات آموزش ، استقرار و راه اندازی 
نرم افــزار های سازمانی رایـــا 

■ خدمات مشاوره بهینه سازی اطلاعات پایه سازمان 
■ بهینه سازی و مهندسی فرایند های سازمانی 
■ آموزش های عمومی و تخصصی اولیه  نرم افزارها 
■  راه اندازی وعملیاتی شدن نرم افزارهای کاربردی 
■ فرایند آموزش مستمر کاربران 
■ پشتیبانی و خدمات پس از فروش
■ درخواست آموزش های تخصصی  
همانقدر که انتخاب نرم افزار مناسب و توانمند  در موفقیت پروژه های اتوماسیون فرایند های سازمانی موثر است ، اجرای صحیح و اصولی فرایند آموزش ، استقرار و عملیاتی شدن سیستم ها در موفقیت پروژه هم از همان درجه و سطح اهمیت برخوردار می باشد . 

 گام نخست . در فرایند استقرار سیستم ها ، ارائه خدمات مشاوره در حوزه  بهینه سازی اطلاعات پایه سازمان نظیر کدینگ حساب ها ، کدینگ کالا ها ، طبقه بندی ها وو....می باشد . کارشناسان آموزش و استقرار رایا ، آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بهینه سازی و بهبود زیر ساخت های اطلاعاتی سازمان و سیستم ها می باشد .  

گام دوم . در فرایند آموزش و استقرار نرم افزارهای رایا ، بهینه سازی فرایند های عملیاتی جاری سازمان منطبق با بهروش ها و استانداردهای عملیاتی شناخته شده در هر حوزه می باشد . بدیهی است عملیاتی شدن موفق نرم افزارهای کاربردی وابسته به استقرار فرایند های عملیاتی بهینه شده می باشد . کارشناسان استقرار شرق رایا در فرایند استقرار و آموزش سیستم های رایا ، آماده همکاری با سازمان خریدار برای مهندسی مجدد و بهینه سازی فرایند های مختلف سازمانی در محدوده سیستم های نرم افزاری موضوع توافق می باشند .  

گام سوم . در فرایند استقرار و راه اندازی نرم افزارهای سازمانی رایا در سازمان مشتری ،  آموزش های اولیه عمومی و تخصصی  کاربری نرم افزارهای رایا برای کاربران سیستم ها ارائه می گردد . این آموزش بیشتر معطوف به نحوه کاربری نرم افزارها و روش استفاده اصولی از آنها می باشد . 

گام چهارم . در این مرحله نرم افزارهای موضوع توافق در سازمان مشتری با داده های واقعی راه اندازی و عملیاتی می گردند . در این گام ، کارشناسان شرق رایا در کنار کاربران و سازمان خریدار می باشند تا چالش های احتمالی در این فرایند ، به سرعت بر طرف گردند . پورتال خدمات پس از فروش رایا  (www.support.sharghraya.com)در این مرحله به عنوان سامانه ارتباطی شرق رایا با کارشناسان و کاربران سازمان مشتری به کار گرفته شده است . 

گام پنجم .پس از راه اندازی اولیه سیستم ها ، فرایند آموزش کاربران به صورت مستمر آغاز می گردد . آموزش مستمر کاربران همزمان با کاربری نرم افزارها و فرایند عملیاتی شدن سیسیتم ها ، انجام می گیرد . در این پروسه ، آموزش های کاربری نرم افزار تا فرایند های عملیاتی بهینه شده پیش بینی شده است . 

گام ششم . پس از راه اندازی و عملیاتی شدن سیستم ها ، فرایند های ارتباط کاربران سیستم ها با شرق رایا از طریق پورتال خدمات پس از فروش شرق رایا صورت می گیرد . کاربران می توانند بصورت 7X24 در این پورتال انواع درخواست ها ، خطاهای احتمالی ، پیشنهادات توسعه و بهبود و...را ثبت نمایند . کارشناسان شرق رایا این درخواست ها را بررسی نموده و در پورتال خدمات پس از فروش پاسخ و راهکار پیشنهادی خود را قرار می دهند . اطلاعات ثبت شده در این پورتال تاریخچه کامل و قابل اتکایی از چالش ها و اتفاقات فرایند کاربری سیستم ها در اختیار شرق رایا و سازمان مشتری قرار می دهد . 

گام هفتم . مشتریان شرق رایا می توانند در تمام طول مدت استفاده از این مجموعه نرم افزار ، برحسب مورد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بصورت عمومی یا اختصاصی برای سازمان خود داشته باشند . انجام این درخواست از ثبت در پورتال خدمات پس از فروش شرق رایا آغاز شده و پس از آن توسط سازمان آموزش های تخصصی شرق رایا پیگیری و انجام می گردد .