نظام عملیاتی مبتنی بر فناوری بارکد 

نرم افزارهای سازمانی رایـــا 

دقت ، سرعت و سهولت در ثبت اطلاعات با ابزارهای نرم افزاری مبتنی بر بارکد 
نرم افزارهای سازمانی رایــا [Raya ES] با رویکرد به ارتقای دقت ، سرعت وسهولت در ثبت اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده اند . استفاده از فناوری بارکد در فرایند های مختلف عملیاتی در نرم افزارهای سازمانی رایا پشتیبانی می گردد . 
کاربران  Raya ES  می توانند متناسب با نیازهای سازمان خود از راهکارها و ابزارهای مبتنی بر فناوری بارکد در فرایند های مختلف عملیاتی استفاده نمایند . تا کنون در فرایند های عملیاتی زیر این امکان پشتیبانی می گردد :

■ پشتیبانی از ایران کد و کد سازمانی کالا به صورت توام 
■ عملیات ورود و خروج کالا از انبارها (حواله ، رسید ، بارگیری و...)
■ عملیات فروش و تحویل کالا  
■ عملیات ثبت سریال های یک کد کالا در فرایند های ورود و خروج 
■ صدور لیبل بارکد برای کد کالا ، سریال کالا و نگهداری اطلاعات مرتبط 
■ صدور لیبل بارکد همراه با اطلاعات تکمیلی برای سفارشات تولیدی 
■ صدور لیبل بارکد در فرایند تولید و  ثبت گزارش کار تولید مبتنی بر فناوری بارکد   

نرم افزارهای سازمانی رایا از یک زیر ساخت اطلاعاتی یکپارچه و  مجتمع شده (Integrated) برای کاربری تکنولوژی بارکد استفاده می نماید . این قابلیت موجب گردیده است تا از بارکد علاوه بر سهولت و سرعت در ثبت داده ، بتوان در فرایند های نظیر ردیابی ها و کنترل فرایند ها نیز استفاده نمود. 

شایان ذکر است :
علاوه بر موارد فوق ، امکان بهینه سازی ماژول های مختلف نرم افزارهای سازمانی رایا ، متناسب با نیازهای سازمان مشتری  در فرایند های مختلف برای پشتیبانی از ثبت داده توسط بارکد ،  پیش بینی شده است . 

Barcode14

بارکد و عملیات انبار 

■ ماژول Built in  چاپ بارکد برای کالا و سریال های کالا 
■ ماژول اسکن بارکد مبتنی بر فناوری گوشی های هوشمند و تبلت 
■ اسکن بارکد بر اساس ایران کد و کدکالا بصورت توام در برگه های عملیاتی انبار 

Barcode08

بارکد و سفارشات مشتری 

■ قابلیت چاپ لیبل همراه بارکد و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز برای سفارشات مشتریان 
Barcode10

بارکد و گزارش کار تولید 

■ صدور بارکد بر اساس سفارش تولید و نگهداری اطلاعات مرتبط در پایگاه داده 
■ ثبت گزارش کار تولید مبتنی بر اسکن بارکد 
■ ثبت قطعات مصرفی /سریال کالای مصرف شده در محصولا/نیمه ساخته مبتنی بر اسکن بارکد