نرم افزارهای سازمانی رایا 

Raya Enterprise Software/System


نرم افزارهای سازمانی با پشتیبانی فرایندهای مختلف عملیاتی در سازمان ، به صورت یک مجموعه نرم افزار یکپارچه و مجتمع شده (Integrated) تعریف می گردند .این سیستم ها با قابلیت

 پشتیبانی فرایندهای برون سازمانی ،توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید در فرایندهای کسب و کار را دارا می باشند .یکپارچگی فعالیت ها در این سیستم ها موجب نهادینه شدن فرهنگ مشارکت پذیری در  سطح سازمان می گردد و مجموعه این ابزارها و فرهنگ سازمانی ، روند انجام کارها را در سطح سازمان تسهیل می نماید .

نرم افزارهای سازمانی رایا مبتنی بر فرایندهای عملیاتی تجربه شده و استاندارد سازی مبانی اطلاعاتی سیستم هاطراحی و پیاده سازی شده است و در پروژه های مختلف متناسب با نیازهای سازمان خریدار به صورت سفارشی شده ارائه می گردد .

ساختار اطلاعات پایه با امکان تعریف مبانی اطلاعاتی به پنج زبان مختلف (مبانی اطلاعاتی) در نرم افزارهای سازمانی رایا تاکنون به بیش از یکصد جدول اطلاعاتی در حوزه های مختلف عملیاتی توسعه یافته و به طور مستمر در حال توسعه می باشد . و جداول پایگاه داده اطلاعات مرتبط با فرایند ها تا کنون به بیش از چهارصد جدول اطلاعاتی را شامل می شود .

ساختار ماژولار این سیستم با پوشش بیش از دویست فرایند عملیاتی مختلف در سطح سازمان ، تبدیل به ابزاری قدرتمند برای مدیریت بهینه فرایندهای کسب و کار شده است .

در نرم افزارهای سازمانی رایا ، پیش بینی های لازم برای توسعه آتی سیستم ها و ابزارها توسط سازمان خریدار و یا شرکت شرق رایا ، صورت گرفته است . 

این مجموعه نرم افزار به سرعت در حال توسعه برای پشتیبانی فرایندهای متنوع عملیاتی می باشد. 

نرم افزارهای سازمانی رایا
نرم افزارهای سازمانی رایا  و  نظام برنامه ریزی منابع سازمانی 

Raya  ES    &   ERP



به اعتقاد شرق رایا ، در یک نگرش علمی ، تعدد نرم افزارهای عملیاتی شده در یک سازمان نمی تواند معرف استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان ERP باشد و در واقع ERP نظام عملیاتی مبتنی بر پیش بینی ، برنامه ریزی و زمان بندی اجرا است .

 طراحی فرایند گرا و مبتنی بر برنامه ریزی و زمان بندی اجرا در سطوح مختلف فرایندهای عملیاتی در نرم افزارهای سازمانی رایا ،بستری قابل اتکا برای حرکت سازمان به سوی استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان  ERP   ، به وجود می آورد .

نرم افزارهای سازمانی رایا با مجتمع نمودن فرایندها و داده ها ، زیر ساخت و پیش نیاز عملیاتی استقرار و راه اندازی نظام برنامه ریزی منابع سازمانی را فراهم می سازد .

دیدگاه مدیران و کارشناسا ن شرق رایا برای استقرار این سیستم  مبتنی بر محورهای یر می باشد :

· بهبود ، بهینه سازی و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی سازمان خریدار

·        بهبود ، بهینه سازی و مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی جاری در سازمان

·         نهادینه کردن فرهنگ مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری در سطح سازمان

·       رعایت استاندارد های عملیاتی و تجربه های برتر (Best Practice) در فرایندهای عملیاتی و ابزارهای نرم افزاری

به طور خلاصه از دیدگاه شرق رایا ، نظام برنامه ریزی منابع سازمان حاصل ترکیب سه عامل زیر می باشد :

1.      بهینه سازی ، بهبود و مهندسی مجدد فرایندها منطبق با استاندارد های عملیاتی شناسایی شده و اهداف استراتژیک تبیین شده برای سازمان

2.     نرم افزارهای سازمانی جامع   ، بستر های ارتباطی و شبکه

3.     نهادینه شدن فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشارکت پذیری و  مسئولیت پذیری

نرم افزارهای سازمانی رایا در اولین گام می توانند عوامل 1و2 را در سطح سازمان خریدار تامین نمایند. 


مدیریت یکپارچه سازمان


                               نرم افزارهای سازمانی رایا و اتوماسیون فرایند های مالی

 

نرم افزارهای سازمانی با رویکرد پشتیبانی از فرایندهای مختلف عملیاتی در سازمان ، طراحی و پیاده سازی می گردند. از مهمترین فرایندهای جاری در هر سازمان ، فرایند ها و فعالیت های مرتبط با عملیات مالی سازمان می باشد .به اعتقاد شرق رایا ، این حوزه به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای جاری در هر سازمان در اولویت اتوماسیون و راه اندازی قرار دارد .


اصلاح ساختار های اطلاعاتی ، بهینه سازی فرایندهای عملیات مالی مبتنی بر رویه های تجربه شده و استاندارد عملیاتی و حرکت سازمان از نظام مالی صرفا مبتنی بر" ثبت اطلاعات " به سوی نظام مالی " آینده نگر" و"تحلیل گر" از اهداف اصلی توسعه نظام مالی سازمان ارزیابی می گردد .


نرم افزارهای سازمانی رایا با پشتیبانی کامل فرایندهای شناسایی شده در این حوزه و با رعایت استانداردهای عملیات مالی  و همچنین با بکار گیری تجربه های موفق تر (Best  Practice) در این زمینه ، ابزاری کارا برای مدیریت مالی سازمان مبتنی بر روش های نوین ، در اختیار مدیران مالی سازمان خریدار قرار می دهد .

رویکرد مبتنی بر پیش بینی وقایع و فعالیت ها  در طراحی و پیاده سازی بخش های مختلف مجموعه نرم افزارهای مالی رایا ، در نظر گرفته شده است . همچنین نرم افزارهای ساختاری این مجموعه راهکاری نو و منطبق با فناوری روز را برای انجام این فعالت ها ، فراهم نموده است (قابلیت گردش تمامی اسناد در سطح سازمان ، برگه های درخواست در حوزه های مختلف عملیاتی ، ثبت اطلاعاتی مبتنی بر فرایند و فعالیت و ردیف بودجه و..... )

تجربه های موفق تیم فنی و استقرار شرق رایا همراه با ارائه دیدگاه ها و راهکاری ها نو در این حوزه ، پشتوانه موفقیت سیستم های نرم افزاری  فرایندهای مالی سازمان  می باشد . 


حسابداری مالی


نرم افزارهای سازمانی رایا و مدیریت زنجیره تامین
 
Raya  ES   &  SCM


مدیریت زنجیره تامین ، فرایند تدارکات و خرید کالا و خدمات از ارزیابی تامین کنندگان تا کنترل کیفیت کالاها و خدمات خریدار ی شده را ،پوشش می دهد .امروزه بسیاری از سازمان های پیشرو در جهان ، روش های سنتی تدارکات و خرید کالا و قطعات را با مدل های مبتنی بر نامه ریزی مواد ، جایگزین نموده اند. در این مدل ها فعالیت های مرتبط با تدارکات و خرید (داخلی و خارجی ) به   عنوان بخشی از  زنجیره ی  فعالیت های مختلف سازمانی  (از برنامه ریزی تولید و مواد تا سفارش مشتریان و تحویل محصول به مشتری ) شناسایی می گردد .


شرق رایا با اتکا به تجربیات کسب شده در این زمینه ، سعی نموده است تا با استفاده از ابزارهای نرم افزاری  ، فعالیت های مختلف این زنجیره را پشتیبانی نماید .این زنجیره از تعدادی از فرایندها و فعالیت های استاندارد و تجربه شده و همچنین ، ویژگی های خاص کسب و کار در هر سازمان ، تشکیل شده است . لذا شرق رایا پیش بینی های لازم برای سفارشی شدن سیستم  (Customized) در این حوزه را نموده است .تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند تامین کالا و خدمات همراه با افزایش دقت و کیفیت در انجام فعالیت ها از اهداف اصلی این زنجیره می باشد .

راه اندازی و عملیاتی نمودن فرایندهای زیر در سازمان ، گام مهمی در استقرار موفق زنجیره تامین می باشد :

     ■  شناسایی و طبقه بندی کالاها و تکمیل اطلاعات مرتبط با کالاها (ویژگی ها ، مشخصات و....)

      شناسایی و طبقه بندی  تامین کنندگان و حوزه فعالیت آنان

    ■    استقرار نظام ارزیابی اولیه و مستمر تامین کنندگان

    ■  رویکرد بیشتر به نظام خرید از روش تامین کنندگان  

   ■  استقرار نظام برنامه ریزی مواد

         ■ استقرار نظام کنترل کیفیت و مدیریت انبارهای قرنطینه (موقت)


مدیریت زنجیره تامین ، خرید



نرم افزارهای سازمانی رایــا و مدیریت ارتباط با مشتریان 

Raya  ES  &  CRM



در فضای کسب و کار رقابتی امروز ، اتوماسیون و بهینه سازی فرایندهای مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان CRM    به یکی از مهمترین اهداف توسعه نظام اطلاعاتی در سازمان های پیشروتبدیل شده است.

شرق رایا با هدف پشتیبانی فرایندهای عملیاتی مرتبط با این حوزه ، اقدام به توسعه CRM  در مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا نموده است .

Raya  CRM  با پشتیبانی فرایندهای عملیاتی زیر تحول در نظام مدیریت ارتباط با مشتریان را در سازمان های پیشرو فراهم می سازد :

·         قابلیت کاربری توزیع شده در سطح سازمان

·         ایجاد پایگاه داده طبقه بندی شده از بازار هدف ، مشتریان بالقوه و بالفعل سازمان ،بازاریاب ها و...

·         ابزارهای طبقه بندی جغرافیایی ، سطح بندی ،ارزیابی و......

·         مدیریت تماس ها و پیگیری ها

·         شناسایی و تعریف ساختار شبکه فروش ، نمایندگی های فروش ، مراکز فروش

·         مدیریت نظرسنجی ها

·         مدیریت فرایندهای بازاریابی

·         مدیریت فرایندهای تبلیغات

·         مدیریت فرایندهای ثبت سفارش مشتریان تا فروش

·         مدیریت فرایندهای خدمات پس از فروش

·         ارائه گزارش های تحلیلی از داده های جمع آوری شده

در Raya  CRM  فرایندهای عملیاتی فوق متناسب با ویژگی های کسب و کار و استراتژی سازمان خریدار ، سفارشی (Customized) شده  و با توانایی پشتیبانی فریندهای برون سازمانی و

 مجتمع شدن با وب سایت های سازمان ، توان اجرایی قابل توجه در ارتقاء عملکرد سازمان فروش ایجاد می نماید . 

مدیریت ارتباط با مشتریان



نرم افزار های سازمانی رایــا و سیستم های حوزه حسابداری مدیریت 


نرم افزارهای سازمانی رایا با ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای استقرار و راه اندازی سیستم های کاربردی حوزه حسابداری مدیریت ، تضمین کننده ارتقاء و توسعه نظام اطلاعاتی

 سازمان تا دستیابی به سیستم های برنامه ریزی و تدوین بودجه و حسابداری بهای تمام شده می باشد .

شرق رایا با اتکا به تجربیات کسب شده در حوزه استقرار و راه اندازی سیستم های نرم افزاری حوزه حسابداری مدیریت  در نظر داشتن  موارد زیر را برای تضمین موفقیت این پروژه ها الزامی می داند :

1.      سیستم های حوزه حسابداری مدیریت در نهایت به صورت سفارشی شده طراحی و پیاده سازی می گردد و به اعتقاد ما بسته های نرم افزاری آماده نمی توانند  راهکاری علمی برای استقرار موفق این سیستم ها باشند .

2.      ارتقاء فرهنگ سازمانی و مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری واحد های مختلف سازمانی که تامین کننده داده های مورد نیاز این محاسبات می باشد ، پیش نیاز ضروری برای موفقیت این پروژه ها می باشد .

3.      نگاه واقع بینانه به توان اجرایی سازمان ، پیش نیازهای اطلاعاتی و ساختاری و هزینه های مرتبط با استقرار اولیه و اجرای مستمر  این سیستم ها ، می تواند ،دیدگاه واقع گرایانه از هزینه /

 منفعت استقرار این سیستم ها در سطح سازمان ارائه دهد .

در  Raya  ES   زیر ساخت های اطلاعاتی زیر پیش بینی شده است :

·         شناسایی و تعریف ساختار محصول و OPC &BOM 

·         شناسایی و تعریف کالاهای در جریان ساخت و درخت محصول

·         شناسایی و تعریف عملکرد و تاثیر  حساب های مالی موثر در محاسبات بهای تمام شده

·         زیر ساخت های اطلاعاتی مرتبط با حوزه تولید  و....


هوشمند سازی تجاری




                                 نرم افزارهای سازمانی رایــا و برنامه ریزی و کنترل تولید
 
Raya   ES   &   PLM 


توسعه اتوماسیون نظام اطلاعاتی سازمان به حوزه برنامه ریزی و کنترل تولید ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند کسب و کار واحد های صنعتی ارزیابی می گردد .

نرم افزارهای سازمانی رایا با پشتیبانی فرایندهای عملیاتی مختلف جاری در این حوزه علاوه بر تامین مدیریت بهینه این فرایندها ، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای فرایندهایی نظیر

 مدیریت زنجیره تامین  ، مدیریت ارتباط با مشتریان و حسابداری بهای تمام شده را فراهم می سازند .

در  Raya  ES   فرایندها و فعالیت های مرتبط با تولید در محورهای زیر پشتیبانی می گردند :

·         مهندسی و ساختار محصول (BOM , OPC و درختواره محصول و کالاهای نیمه ساخته )

·         شناسایی و تعریف تقویم کاری ، مراکز کاری و ایستگاه های کاری و ماشین آلات

·         برنامه ریزی تولید مبتنی بر سفارش مشتری و تولید جهت انبار

·         کنترل تولید و ثبت وقایع حین تولید

·         فرایند کنترل کیفیت حین تولید و محصول نهایی

شرق رایا با اتکا به تجربیات کسب شده ، سیستم های نرم افزاری این حوزه را در چهارچوب نرم افزارهای خاص و سفارشی شده (Customized ) ارزیابی می نماید و از فرم ها و اطلاعاتی

 ساختاری پیش بینی شده به عنوان بستر اولیه توسعه استفاده می نماید .


توصیه شرق رایا اجتناب از روش های ایجاد جزیره های اطلاعاتی در سطح سازمان در این حوزه (اطلاعات برنامه ریزی ، اطلاعات و آمار تولید ، ساختارهای مهندسی محصول و...) می باشد و

 پیشنهاد می نماید  نگاه واقع بینانه به توان اجرایی سازمان  همراه با توجه به وضعیت نظام اطلاعاتی موجود و همچنین سطح  فرهنگ مسئولیت پذیری واحد های سازمانی مرتبط به عنوان مبنای

 ارزیابی دقیق و واقع بینانه از هزینه/منفعت استقرار سیستم های حوزه تولید و هزینه های مرتبط با استمرار و نگهداری این سیستم ها در سطح سازمان قرار گیرد  . 



ساخت و تولید



نرم افزار های سازمانی رایـــا و نظام مدیریت سرمایه های انسانی 

Raya   ES  &  HCM

مدیریت منابع انسانی  که امروزه به درستی سعی شده  است تحت عنوان مدیریت سرمایه انسانی  تعریف گردد ، به عنوانی یکی از مهمترین چالش های مدیریت سازمانی در جهان امروز شناخته
 شده است .  در کشورهای توسعه یافته ، سازمان های پیشرو در این زمینه مطالعات و تجربه های قابل تامل داشته اند ولی متاسفانه در ایران تجربه و اقدام های علمی و عملی در این حوزه بسیار
 محدود می باشد. ارائه تعریف دقیق از اهداف و رویکرد سیستم های مدیریت منابع انسانی ،می تواند راهگشای اتخاذ تصمیم صحیح , علمی و منطقی در توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت در این حوزه باشد .

شرق رایا با اعتقاد به آنکه سیستم مدیریت منابع انسانی مجموعه ای از استراتژی و فرهنگ  سازمانی  همراه با  ابزارهای نرم افزاری می باشد ، نمی تواند مدعی ارائه یک بسته نرم افزاری آماده تحت عنوان سیستم مدیریت سرمایه انسانی باشد. لذا در این دیدگاه شرق رایا با ارائه مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری کاربردی در این حوزه و ایجاد ساختار اطلاعاتی مورد نیاز و طراحی و پیاده سازی فرایندهای خاص مورد نیاز هر سازمان به صورت سفارشی شده ، بستر نرم افزاری جهت رویکرد به استقرار سیستم مدیریت سرمایه انسانی    در سازمان های مشتریان  را فراهم می سازد .


Raya  ES  تامین زیر ساخت های اطلاعاتی در محورهای زیر را پشتیبانی می نماید :

 تعریف و ایجاد چارت سازمانی /جدول شرایط احراز سمت در چارت سازمانی /اطلاعات شناسنامه ای کارکنان و متقاضیان استخدام /اطلاعات حقوقی /مدارک تحصیلی /رشته های تحصیلی /دوره های آموزشی /تخصص ها و مهارت ها /سوابق کاری /امکانات رفاهی /اطلاعات افراد تحت تکفل /آدرس ها /توبیخ ها و تشویق ها  و......

مدیریت اتباط با مشتریان






نرم افزارهای سازمانی رایـــا و اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات
 
Raya   ES   &   Office  Automation



اتوماسیون اداری رایا  ،نظام گردش عملیات بدون کاغذ  Paper Less Systemرا پشتیبانی می نماید. اتوماسیون اداری رایا با ارائه ابزارهای نرم افزاری در حوزه  فرایندهای عملیات اداری سازمان نظیر مدیریت دبیرخانه و مکاتبات ، مدیریت و کنترل  اسناد  ، مدیریت ترددها ، ایجاد آرشیو تصویری از مستندات و......  طیف وسیعی از عملیات سازمان را پوشش می دهد .

اتوماسیون اداری رایا  ،  ابزاری مناسب برای ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی در سطح سازمان با هدف دستیابی به اطلاعات و داده های مورد نیاز  برای محاسبه شاخص های عملکرد سازمانی است . این شاخص ها می تواند در مدیریت بهینه فرایندها ی سازمان مورد استفاده قرار گیرد .

اتوماسیون اداری رایا،  با تسریع و افزایش دقت در انجام مکاتبات اداری ، ایجاد پورتال سازمانی ، مجتمع نمودن و توسعه سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان ، بستر مناسب برای توسعه نظام سازمانی مبتنی بر دانش و فرهنگ مشارکت پذیری در فعالیت ها را ، فراهم می سازد .

Raya  ES   فرایندهای عملیاتی زیر را در حوزه اتوماسیون اداری پشتیبانی می نماید :

×      مدیریت دبیرخانه و بایگانی مکاتبات 

×      مدیریت مکاتبات داخلی 

×      ایجاد پرونده های دیجیتال

×      مدیریت درخواست کار  

×      مدیریت  تائیدها و مجوزها

×      پشتیبانی فرم های سازمانی در گردش

×      طبقه بندی و مدیریت کنترل اسناد

×      مدیریت تردد ها و نگهبانی 


اتوماسیون اداری ، گردش بدون کاغذ


نرم افزارهای سازمانی  رایـــا  و مدیریت فرایند های کسب و کار 

Raya  ES    &  BPM


مدیریت بهینه فرایندهای کسب و کار و تجزیه و تحلیل گردش عملیات در سازمان ، به یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مدیریت سازمان و سیستم های اطلاعاتی مطرح می باشد .

تهیه و جمع آوری داده های مورد نیاز برای استفاده در پردازش و تحلیل  فرایندهای کسب و کار یک الزام اجتناب ناپذیر است .

نرم افزارهای سازمانی رایا  با پشتیبانی از عملیات مبتنی بر فرایند و فعالیت  در کلیه فرایندهای قابل پشتیبانی توسط نرم افزارهای کاربردی رایا ، توانسته است زیر ساخت اطلاعاتی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل فرایندها و فعالیت های عملیاتی سازمان را ایجاد نماید .

نرم افزارهای سازمانی رایا ، سعی شده است تا طراحی مجموعه مبتنی بر نگاه فرایندگرا به فعالیت های جاری در سازمان باشد و هم اکنون در بسیاری از فرم های اطلاعاتی پیش بینی های لازم برای ورود اطلاعات مرتبط با فرایندها پیش بینی شده است . به اعتقاد شرق رایجاد فرهنگ سازمانی برای نگاه فرایند گرا به اتفاقات و وقایع جاری در سازمان از مهم ترین چالش های پیش رو برای استقرار این نظام می باشد .

Raya  ES  با ایجاد در ختواره  فرایندها و فعالیت ها ، و استفاده از بسترهای ایجاد شده توسط اتوماسیون اداری رایا و سایر تمهیدات پیش بینی شده در فرم های کاربردی ، سازمان های پیشرو در این زمینه را پشتیبانی می نماید . 


سیستم های یکپارچه نرم افزاری



نرم افزارهای  سازمانی رایــا و هوشمند سازی کسب و کار 

Raya  ES & BI


  BI - Business  Intelligenceیا کسب و کار هوشمند ، با هدف دستیابی به نگاه  جامع و تحلیل گر به اطلاعات و داده های جمع آوری شده از فرایندهای عملیاتی جاری در سازمان که در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شده است ، تعریف می گردد .

در BI   با جمع آوری داده های مرتبط از فرایندهای عملیاتی مختلف در سازمان ، امکان تجزیه تحلیل وقایع و اتخاذ تصمیمات صحیح ، فراهم می گردد .

نرم افزارهای سازمانی رایا با ایجاد پایگاه داده جامع و پارامتریک توانایی کامل برای پشتیبانی استقرار BI در سازمان ها را دارد . بیش از پانصد جدول اطلاعاتی که با مبانی اطلاعاتی پارامتریک (کد شده) ایجاد شده اند ، زیر ساخت مناسبی برای دستیابی به گزارش های کاربردی با رویکرد  BI   می باشد .

ابزار گزارش ساز در Raya  ES   با توجه به پیش بینی های لازم برای باند شدن با Query   های پیشرفته ، ابزار اجرایی کسب و کار هوشنمد را فراهم می سازد .

علاوه بر آن ساختار پایگاه داده در Raya  ES  امکان ارائه گزارش های کاربردی با این رویکرد را به سهولت فراهم آورده است . 


هوش تجاری




تعدادی  از ویژگی های بارز 


 نرم افزارهای سازمانی رایـــا 



ç    طراحی جامع  سیستم و پوشش نیازهای اطلاعاتی در حوزه های مختلف عملیاتی نظیر عملیات مالی ،  اتوماسیون اداری ، تدارکات و خرید داخلی و خارجی  ، مدیریت ارتباط با مشتریان ، تولید و....

ç    پشتیبانی از مدل توزیع شده فعالیت ها و فرایندها با قابلیت تعریف مراکز عملیاتی مختلف و امکان پردازش از راه دور (دفاتر فروش و نمایندگی ها ، واحدهای سازمانی توزیع شده ، و.... )

      ç    قابلیت انجام کارها و فعالیت ها با سیستم های نرم افزاری  از راه دور و با حداقل هزینه های ارتباطی و مخابراتی

      ç    بهبود فرایندهای عملیاتی سازمان با افزایش سرعت و دقت و افزایش بهره روری و امکان مدیریت بهینه سازمان

      ç    قابلیت به گردش درآوردن کلیه فرم های طراحی شده در مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا توسط موتور مدیریت گردش کار رایا و استقرار کامل نظام گردش بدون کاغذ 

       –Paper Less  system

      ç    قابلیت نگهداری اطلاعات پایه سیستم در پنج زبان مختلف و توانایی طراحی و استفاده از آنان در رابط های کاربر به زبان های مختلف

      ç    ایجاد پایگاه داده جامع و ساختار پارامتریک داده های پایه سیستم بابیش از یکصد جدول داده ای در حوزه های عملیاتی مختلف و فراهم نمودن امکان پردازش داده ها در فرایندهای عملیاتی

      ç    توانایی تعریف چرخه تائید فرم های در گردش با استفاده از موتور گردش کار و نرم افزار مدیریت تائیدها

      ç    قابلیت اضافه نمودن فرم های خاص سازمانی به سیستم و گردش  آنان در سازمان توسط موتور مدیریت گردش کار

            ç    قابلیت تعریف فرایندها و فعالیت ها و استفاده از آنان در برگه های عملیاتی و فرایندهای قابل مدیریت توسط سیستم

            ç    پشتیبانی از رویکرد مبتنی بر پبش بینی و بودجه در عملیات جاری سازمان و استفاده در برگه های عملیاتی

            ç    توانایی سیستم در محاسبه شاخص های عملکرد سازمانی با ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در پایگاه داده سیستم 

     ç    قابلیت انجام عملیات مالی به صورت ارزی ریالی

     ç    سفارشی شدن سیستم بر اساس فرایندهای جاری در سازمان خریدار با رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی  تجربه شده 

  ç    ساختار توسعه پذیر سیستم و نرم افزارهای کاربردی و مجتمع نمودن فرم ها و صفحات جدید توسط واحد های فناوری اطلاعات  سازمان خریدار 

     ç    قابلیت طراحی و پیاده سازی و توسعه پورتال سازمانی و مجتمع نمودن آن با نرم افزارهای کاربردی مجموعه

    ç    پشتیبانی از مجتمع نمودن وب سایت های سازمان خریدار با نرم افزارهای کاربردی با رویکرد به توسعه  کسب و کار الکترونیک در سازمان

    ç    کاهش هزینه های استقرار ، آموزش و خدمات پس از فروش با متمرکز نمودن سیستم های نرم افزاری

    ç    و.........