manufacturing-try2

نرم افزارهای یکپارچه مدیریت تولید و ساخت رایـــا 

■ سفارش تولید و ساخت سالیانه و بودجه ای محصولات و نیمه ساخته ها  
■ سفارش تولید و ساخت مبتنی بر سفارش مشتری  
■ محاسبات برنامه ریزی مواد ، کسری محصول و نیمه ساخته ها  
■ شناسایی و تعیین  BOM هر محصول/نیمه ساخته  
■ شناسایی و تعیین   OPC  و مهندسی ساخت محصول / نیمه ساخته 
■ صدور دستور تولید سازمان /پیمانکار 
■ ثبت  گزارش کار تولید 
■ تعمیر و نگهداری ماشین آلات 
■ کنترل کیفیت حین تولید 

در جهان امروز ، اتوماسیون فرایند های عملیاتی سازمان های تولیدی و صنعتی نمی تواندصرفا  به حوزه عملیات حسابداری مالی محدود گردد .نرم افزارهای سازمانی رایا با ارائه طیف گسترده ای از نرم افزارهای کاربردی برای اتوماسیون فرایند های مرتبط با تولید ، از سفارش مشتریان تا رسید محصولات تولیدی در انبارها و تحویل به مشتری طراحی و پیاده سازی شده اند .  
 
در این مجموعه نرم افزار با ثبت جامع و کامل اطلاعات مرتبط با مهندسی و ساخت محصولات نظیر درختواره محصول ، BOM ، مراحل تولید ، OPC ، روش تامین مواد ، اطلاعات مرتبط با زمان سنجی های تولید وو..... از یک سو پیش نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز برای استقرار نرم افزارهای حوزه تولید و ساخت فراهم شده و از سوی دیگر زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای استقرار سیستم های حسابداری بهای تمام شده ، تامین شده است . 

نرم افزارهای کاربردی حوزه تولید و ساخت رایـــا ، یکپارچه و مجتمع شده با نرم افزارهای حوزه های عملیاتی انبارها و موجودی ها ، حسابداری مالی ، فروش و امور مشتریان و مدییت زنجیره تامین طراحی شده است . این یکپارچگی سیستم ها و فرایند ها سهولت کاربری ، اتوماسیون واقعی فرایند ها و ارتقای سطح صحت اطلاعات را در سطح سازمان فراهم آورده است . 

گزارش های کاربردی این مجموعه نرم افزار  می تواند برای مدیران حوزه تولید ، به عنوان ابزاری کارا برای اتخاذ تصمیمات  درست در زمان مناسب بکار رود . پایش فرایند های تولید ، گزارشات تولید ،  مغایرت های تولید ، توقفات و ضایعات و اطلاعات میزان کار کارکنان تماما در یک مدیریت اصولی و بهینه سازمانی ، کاربرد دارند .

نرم افزارهای مدیریت تولید و ساخت  رایـــا 

Power2

سفارشات تولید و ساخت 

■ ثبت سفارشات ساخت و تولید محصولات /نیمه ساخته ها بر اساس سفارشات مشتری یا برنامه تولید سالیانه 
■ تعیین مشخصات محصول و ساختار محصول 
■ صدور سفارشات ثبت نیمه ساخته های هر محصول 
■ تائید سفارشات ساخت برای ادامه فرایند برنامه ریزی تولید 
P2

شناسایی و تعیین BOM محصولات /نیمه ساخته ها

■ انتقال BOM  پیش فرض از ماژول مهندسی محصول برای هر سفارش ساخت تائید شده 
■  قابلیت ویرایش BOM  برای هر سفارش و انتخاب کالا های جایگزین 
■ قابلیت قیمت گذاری مواد با روش های مختلف جهت شرکت در مناقصات ، برآورد ها و....
■ صدور خودکار  برگه درخواست کالا (مواد ) از انبار 
P3

شناسایی و تعیین OPC محصولات/نیمه ساخته ها

■ انتقال OPC  پیش فرض هر محصول / نیمه ساخته از ماژول مهندسی محصول 
■ امکان ویرایش و اصلاح OPC بر اساس شرایط لحظه ای خط تولید (انتخاب ایستگاه کاری جایگزین )  
■ قابلیت توسعه سیستم در راستای محاسبات برنامه ریزی تولید و صدور خودکار Job Card
tolid3

دستور تولید سازمان / پیمانکار 

■ صدور دستور تولید به  تفکیک ردیف سفارش /  تجمیعی 
■  صدور دستور تولید در سطح مرحله تولید / ایستگاه کاری بر اساس OPC تعیین شده برای هر ردیف سفارش تولید 
■ امکان صدور دستور تولید برای پیمانکاران (برون سازمانی )
tolid51

برنامه ریزی مواد MRP

 ■ محاسبه موجودی در دسترس مواد بر اساس سفارشات ثبت شده ، مواد در جریان تولید ، مواد در راه ، موجودی کف انبارها (MRP)
■  امکان صدور برگه درخواست خرید بر اساس مقدار کسری مواد محاسبه  شده و یا تعیین مقدار مورد نیاز توسط واحد ریزی مواد 
tolid7

گزارش کار تولید /ثبت با بارکد 

■  ثبت گزارش کار تولید بر اساس دستور تولید صادر شده 
■  ثبت تولید ،  توقفات ، ضایعات ، کار کارکنان 
■  قابلیت ثبت اطلاعات با بارکد 
tolid8

تعمیر و نگهداری ماشین آلات 

■ تعریف ماشین آلات و تاسیسات و اطلاعات مرتبط 
■  تعریف برنامه ریزی پیشگیرانه  سرویس ها /تعمیرات / بازدید ها 
■ ثبت درخواست های تعمیرات و گردش در سازمان 
■  ثبت برگه تعمیرات و چک لیست کار انجام شده 
■  گزارشات پارتو ، توقفات و.... 

tolid9

کنترل کیفیت حین تولید/محصول

■  تعریف موارد کنترل و بازرسی 
■  درخواست کنترل کیفیت حین تولید عطف به گزارش کار تولید 
■  درخواست کنترل کیفیت محصول تولید شده 
■  ثبت اطلاعات کنترل کیفیت