سازمان عملیاتی توزیع شده 

نرم افزارهای سازمانی رایــا 

Raya ES  با اتکا به فناوری وب  و زیر ساخت داده ای بهینه شده ،  از سازمان های عملیاتی توزیع شده و فرایند ها و ویژگی های این سازمان ها پشتیبانی می نماید 


نرم افزارهای سازمانی رایــا به معنای واقعی واژه یک Enterprise Software/System  می باشد . زیر ساخت های این سیستم در زیرین ترین لایه های اطلاعاتی برای پشتیبانی از فرایند های جاری در سازمان های عملیاتی توزیع شده ، طراحی و پیاده سازی شده اند . پایگاه داده چند زبانه اطلاعات پایه ، قابلیت تعریف مراکز مختلف سازمانی و اعمال کنترل های لازم در سطح مراکز عملیاتی ، Raya  ES   را به نرم افزاری توانمند و کارا برای استقرار در اینگونه سازمان ها تبدیل نموده است . 

توسعه و گسترش کسب و کار در جهان امروز ، موجب گردیده است که بنگاه های اقتصادی به مدل سازمانی توزیع شده جغرافیایی روی آورند .  نرم افزارهای سازمانی رایا با اتکا به فناوری وب و زیر ساخت های پیش بینی شده برای پشتیبانی عملیات توزیع شده ، ابزاری کارا و توانمند برای اتوماسیون یکپارچه فرایند ها در سازمان های توزیع شده می باشد . 

نرم افزارهای سازمانی رایا [Raya ES]  با قابلیت های زیر از مدل های سازمانی های توزیع شده پشتیبانی می نماید :

■ قابلیت تعریف  اطلاعات پایه سیستم ها با پنج زبان مخالف به انتخاب کاربر 
■ قابلیت تعریف مراکز و شناسایی کاربران هر مرکز و تعیین زبان انتخابی برای هر مرکز  
■ امکان مدیریت حساب های تفصیلی و کنترل سطح دسترسی مراکز  به حساب های تعریف شده در هر مرکز
■ امکان تفکیک برگه های عملیاتی در سیستم های نرم افزاری مختلف بر اساس مراکز تعریف شده
■ مشاهده و اعمال کنترل های داخلی برگه های ثبت شده از مراکز مختلف درمرکز ستادی سازمان   
■ امکان اخذ اسناد حسابداری به تفکیک مراکز تعریف شده
■ قابلیت ارائه گزارش های سیستم بر اساس زبان انتخاب شده برای هر مرکز  
■ قابلیت توسعه سیستم به سفارش مشتری برای طراحی برگه های عملیاتی بر اساس زبان مورد نظر 

تمامی امکانات فوق به استثنای طراحی برگه های عملیاتی سیستم با زبان مورد نظر همراه با نسخه پایه نرم افزارهای سازمانی رایا ارائه شده و قابل بهره برداری می باشد .  


سازمانی ، منابع انسانی

 
قابلیت ها و ویژگی های بارز 

■ استفاده از پایگاه داده جامع مشترک برای تمامی مراکز سازمان 
■ تعریف اطلاعات پایه سیستم (نام حساب ، نام کالا و...) با پنج زبان مختلف به انتخاب کاربر 
■ قابلیت اخذ گزارشات سیستم به زبان انتخابی مرکز توسط گزارش ساز سیستم 
■ تعریف مراکز کاری متعدد و انتخاب زبان مورد نظر برای هر مرکز 
■ قابلیت تعریف کاربران در هرمرکز و تعیین سطح دسترسی آنان CRM05

 برگه های عملیاتی، ثبت ها ، کنترل های داخلی   

■ امکان ثبت برگه های عملیاتی نرم افزارهای مختلف به تفکیک مراکز تعریف شده  
■ کنترل و مشاهده و دسترسی هر مرکز به برگه های ثبت شده توسط آن مرکز  
■ کنترل و مشاهده و استفاده از حساب های تفصیلی به تفکیک هر مرکز 
■ امکان طراحی برگه های عملیاتی سیستم به زبان مورد نظر به سفارش مشتری 
 

نرم افزارهای سازمانی رایــا و نظام عملیاتی توزیع شده 

حسابداری مالی

عملیات حسابداری توزیع شده را تجربه کنید 

■ دفاتر مختلف سازمان هزینه های تنخواه گردان را از راه دور ثبت کنند ...
■ ثبت تفکیک شده تمامی در یافت و پرداخت های خزانه داری به تفکیک مرکز 
■  هر مرکز فقط حساب های بانکی (حساب های تفصیلی)  مربوط به مرکز خود را مشاهده می کند 
■  در ستاد تمامی برگه های ثبت شده  مراکز مختلف را کنترل کنید 
■  اسناد حسابداری را در صورت نیاز به تفکیک مراکز اخذ کنید
■  کنترل های داخلی حسابداری را با قابلیت های نظام گردش بدون کاغذ و موتور تائیدات رایــا و ابزار پیوست مستندات ، اجرایی نمائید .   
فروش ، مشتریان

سازمان فروش توزیع شده  

■ دفاتر فروش متعدد مشتریان خود را تعریف کنند 
■  پیش فاکتورها و فاکتورهای فروش را برای مرکز خود صادر کنند  
■  کنترل های داخلی و متمرکز را اجرا کنید
■ در بستر اتوماسیون اداری رایــا ،  برگه های صادر شده را با ماژول فرایند تائیدات Approve رایــا کنترل و مدیریت نمائید .  
MIS09

سایر ویژگی ها 

■  برای هر مرکز گزارش های مورد نیاز را به زبان مورد نظر مشاهده کنید 
■  اگر دفاتر خارج از کشور و کاربر سیستم با زبانی غیر از زبان فارسی دارید ، شرق رایا آماده است تا  برگه های عملیاتی مورد نظر را به زبان تعریف شده برای آن مرکز ارائه نماید