نرم افزارهای سازمانی رایا 

رویکرد به استقرار مدیریت زنجیره تامین SCM 

نرم افزارهای سازمانی رایا [Raya  ES] با رویکرد به Enterprise  System طراحی و توسعه یافته است . این بدان معناست که در این مجموعه سیستم ، زیر ساخت های اطلاعاتی و فرایندی  برای عملیات مختلف سازمانی پیش بینی شده است . نکته مهم تر آنست که این زیر ساخت ها در تمامی سطوح Raya ES  به صورت یکپارچه و مجتمع شده طراحی و پیاده سازی شده است . 
توانمندی فوق این قابلیت را در اختیار کاربران Raya  ES  قرار می دهد که در حوزه های مختلف کاربردی در صورت نیاز سازمان خود نسبت به استفاده از امکانات پیش بینی شده پیش فرض سیستم و یا  توسعه و تکمیل نرم افزارهای کاربردی این مجموعه اقدام نماید .

زیر ساخت های اطلاعاتی و فرایند های مرتبط با مدیریت زنجیره تامین در نرم افزارهای سازمانی رایا در محورهای زیر توسعه یافته است :
  ایجاد بانک اطلاعاتی جامع وطبقه بندی شده از تامین کنندگان 
  زیر سیستم ارزیابی اولیه و  مستمر تامین کنندگان 
  صدور برگه درخواست خرید از فرایند های مختلف جاری در سازمان  ومجتمع شده با موتورهای  گردش کار و چرخه تائید رایــا   
  مدیریت موجودی ها و نقاط سفارش کالا  و اتوماسیون صدور درخواست خرید در فرایند شارژ موجودی انبارها   
■  محاسبات برنامه ریزی مواد MRP  و کسری موجودی ها و  اتوماسیون صدور درخواست خرید بر اساس برنامه تولید سازمان
■  کنترل و مدیریت فرایند های تامین نیمه ساخته ها توسط پیمانکاران 
■  کنترل و مدیریت قرارداد های تامین کنندگان  
■  سیستم تدارکات و خرید داخلی 
■  سیستم مدیریت سفارشات خرید خارجی 

کاربران Raya ES  می توانند متناسب با نیازها و توان تشکیلاتی و اجرایی سازمان  ، امکانات فوق را در سازمان عملیاتی نمایند . در Raya ES  فرایند ها و زیر ساخت های ایجاد بانک اطلاعات تامین کنندگان ، زیر سیستم ارزیابی و صدور و گردش برگه درخواست خرید و کنترل موجودی در راه را همراه با عملیاتی شدن سیستم انبار رایا در اختیار داشته باشند.

برای کنترل قرارداد های تامین کنندگان و پیمانکاران ، کاربران Raya ES  می توانند با استقرار و عملیاتی نمودن سیستم جامع کنترل قرارداد های رایــا به یک نظام جامع برای مدیریت قراردادهای خرید دست یابند.

 محاسبات MRP و کنترل فرایند های تامین نیمه ساخته ها توسط پیمانکاران با عملیاتی شدن سیستم های نرم افزاری حوزه برنامه ریزی تولید رایـــا در اختیار سازمان مشتری قرار می گیرد . 

و اگر سازمان قصد اتوماسیون کامل فرایند های خرید داخلی و خارجی از تعیین روش خرید و فرایند های استعلام و....تا صدور پرفرمای خرید خارجی و مستندات مرتبط را دارد ، با استقرار و راه انداری سیستم های تدارکات و خرید داخلی و خارجی رایا ،به اهداف مورد نظر دست می یابد .   
زنجیره تامین-2

بانک جامع اطلاعات تامین کنندگان 

در بانک جامع اطلاعات تامین کنندگان رایــا  :
◄هر آنچه که از اطلاعات ارزشمند و کاربردی در مورد تامین کنندگان دارید را نگهداری و مدیریت کنید . 
◄ بر اساس زمینه های فعالیت آنها را طبقه بندی نمائید .
◄ اطلاعات کلیدی در مورد نمایندگی ها ، مدیران و.... نگهداری کنید. 
◄ نظام ارزیابی تامین کنندگان  را اجرایی نمائید . 
◄ مکاتبات با تامین کنندگان را در اتوماسیون اداری رایا ردیابی نمائید . 

زنجیره تامین-3

 برگه درخواست خرید :

◄ در فرایند های مختلف سازمانی نظیر مدیریت موجودی انبار ، بازرگانی خرید ،برنامه ریزی تولید و.... صادر کنید 
◄ در بستر اتوماسیون اداری رایـا به گردش درآورید ،نظر خود را ثبت کنید  ، آن را تائید کنید و...
◄ بر اساس محاسبات شارژ انبار به صورت خودکار صادر کنید 
◄ با ثبت مشخصات فنی  کالا ، خریدمنطبق را تضمین کنید 
◄ مانده در راه درخواست خرید ها  را مدیریت کنید    
زنجیره تامین -4

برنامه ریزی مواد MRP 

◄ محاسبات پیچیده برنامه ریزی مواد MRP  را با حداکثر دقت و صحت با نرم افزار رایــا انجام دهید  
 ◄ کسری مواد و نیمه ساخته ها را بر اساس برنامه های تولید وسفارشات ثبت شده در لحظه مدیریت کنید  .
◄ از کالای های جایگزین و موجودی در دسترس اطلاع دقیق داشته باشید  
◄ بر اساس محاسبات انجام شده ، بصورت خودکار درخواست خرید صادر کنید 
◄ کسری نیمه ساخته ها را در لحظه کنترل کنید و بر اساس آن سفارش ساخت /دستور تولید/درخواست خرید  برای پیمانکاران /تامین کنندگان صادر کنید . 
زنجیره تامین-5

 بازرگانی خرید داخلی و خارجی 

◄ درخواست خرید های تائید شده را در نرم افزار تدارکات و خرید مدیریت کنید 
◄ روش خرید را انتخاب گنید (کارپردازی /تامین کنندگان/استعلام / خرید خارجی )
◄ صدور پرفرما، اعتبار اسنادی ، خرید چمدانی و...برای خرید های خارجی را بطور کامل مدیریت کنید
◄ سفاشرات خرید را با روش های مختلف قیمت گذاری گنید 
◄ رسید انبار را براساس سفارش خرید ثبت کنید و از مانده در راه سفاشرات خرید در لحظه اطلاع داشته باشید . 
◄ بر اساس خرید انجام شده درخواست پرداخت صادر کنید و در بستر اتوماسیون اداری تائید کنید