نرم افزارهای سازمانی رایا 

سیستم جامع مدیریت نمایندگی فروش و خدمات خودرو 

                                                                      ■ اتوماسیون اداری 
                                                                      ■ حسابداری مالی
                                                                      ■ خزانه داری
                                                                      ■ حسابداری فروش
                                                                      ■ انبار و حسابداری انبار
                                                                      ■ حقوق و دستمزد
                                                                      ■دارائیهای ثابت
                                                                      ■ سیستم جامع پذیرش خودرو
                                                                      ■ سیستم جامع تعمیرات و                                                                                      خدمات پس از فروش

                نرم افزار یکپارچه  مدیریت نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش  خودرو  ، مجموعه ای یکپارچه از نرم افزارهای یکپارچه مالی و مدیریت انبارها و سیستم های خاص پذیرش خودرو و ارائه خدمات پس از فروش انواع خودرو می باشد.   در طراحی این سیستم با اتکابه فناوری های روز صنعت نرم افزار سعی شده است تا قابلیت های زیر تامین گردد :

ü       تسهیل و تسریع فرایند پذیرش خودرو با استفاده از ابزار تبلت یا گوشی هوشمند

ü      تامین یکپارچگی و اتوماسیون کامل فرایند از پذیرش خودرو تادرخواست قطعه و  انجام  خدمات/تعمیرات

ü      اتوماسیون کامل فرایند ارائه خدمات تا صدور فاکتور فروش و سند حسابداری با استفاده از نرم افزارهای استاندارد مالی رایا

ü      مدیریت و کنترل موجودی انبارها و قطعات/کالا و اتوماسیون کامل فرایند تحویل قطعه به عنوان یکی از مهمترین فرایند های جاری در این کسب و کار

ü      پشتیبانی و اتوماسیون سایر فرایند های عملیاتی نظیر دریافت/پرداخت ، محاسبات حقوق و دستمزد واتوماسیون اداری ...در بستری یکپارچه

          

سیستم یکپارچه مدیریت نمایندگی های خودرو با اتکا به زیرساخت قدرتمند و فناوری روز صنعت نرم افزار امکانات و قابلیت های زیر را در اختیار استفاده کنندگان آن قرار می دهد :

q      تسهیل و تسریع فرایند پذیرش خودرو با استفاده از ابزار تبلت/گوشی هوشمند

q      توانمندی های ویژه در تعریف کالا/قطعات ، دسته بندی ، اختصاص به انواع خودرو ، پشتیبانی از فناوری بارکد و.....

q      اتوماسیون کامل فرایند درخواست قطعات از انبار و تحویل داغی

q       تعریف انواع خدمات/تعمیرات ،ثبت دستورالعمل ها ومستند سازی دانش سازمانی ، نسبت بین قطعه و خدمات/تعمیرات و....

q      یکپارچه شده با نرم افزارهای استاندارد مالی رایا و پشتیبانی از الزامات قانونی نظیر ارزش افزوده ، گزارش های خرید و فروش و....

q      هوشمند سازی فرایند ها با اتکا به ساختار پارامتریک داده ها

q      ارائه طیف گسترده ای از گزارش های کاربردی و مدیریتی با استفاده از ابزار گزارش ساز

              نرم افزار یکپارچه مدیریت نمایندگی های خودرو رایا ، فرایندهای عملیاتی زیر را پشتیبانی می نماید:

q      فرایند پذیرش انواع  خودرو  و کنترل وضعیت گارانتی/وارانتی ،ثبت وضعیت خودرو در هنگام ورود به تعمیرگاه ، پیوست تصویر خودرو و....

q      ثبت اظهارات مشتری، نظر کارشناس ، تشخیص خرابی ها و خدمات مورد نیاز و....

q      برآورد هزینه قطعات و تعمیرات و تعامل با مشتری

q      اتوماسیون فرایند درخواست قطعه از انبار ، اتوماسیون فرایند درخواست خرید قطعات ، انبارگردانی و....

q      کنترل نقاط سفارش قطعات و صدور درخواست خرید برای کسری قطعات

q       شناسایی و تخصیص خدمات/تعمیرات به کارگاه های مختلف تعمیرگاه

q      پشتیبانی از فرایند های کنترل کیفی /تست جاده و....

q      ثبت گزارش کار تعمیرکار و نگهداری سوابق هر تعمیرکار

q      ایجاد کارت تعمیر ، کنترل قطعات مصرف شده بر اساس برگه های انبار ، قیمت گذاری قطعات/خدمات ، کنترل گارانتی/وارانتی

q      صدور فاکتور فروش از کارت تعمیر و محاسبات ارزش افزوده و....

q       پشتیبانی کامل فرایند های مالی سازمان نظیر :

§         دریافت/پرداخت نقد و اسناد ،بانک ها ،صندوق ها ، تنخواه گردان ها ، صدئر درخواست پرداخت

§          ثبت هزینه های غیر انباری و اعمال در گزارشات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

§         صدور اسناد حسابداری ، ترازها ، کارت حساب و کلیه عملیات دفترداری تا تحریر دفاتر قانونی ، بستن حساب ها ، افتتاحیه و اختتامیه و...

§         پرونده پرسنلی کارکنان ، محاسبات حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش و سنوات و... لیست بیمه ، لیست دارایی ، لیست پرداخت بانک و...

§         حسابداری انبار و محاسبه بهای تمام شده خرید و مصرف ،

§         تهیه گزارشات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی به صورت خودکار و ارسال به سایت دارایی 

q      اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات درون سازمانی ، رویکرد به نظام عملیاتی بدون کاغذ واقعی و...


سیستم پذیرش خودرو مبتنی بر فناوری روز وب برای تسهیل و تسریع فرایند پذیرش خودرو با استفاده از ابزار تبلت /گوشی هوشمند طراحی شده است و امکانات زیر را در اختیار کاربر قرار می دهد :

q      ثبت اطلاعات خودرو و مالک واظهارات وشکایت مالک خودرو

q      ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت خودرو در هنگام ورود به تعمیرگاه با استفاده از ابزارهای ویژوال 

q      قابلیت پیوست تصویر در پرونده پذیرش خودرو

q      کنترل وضعیت گارانتی/ وارانتی خودرو

q       ثبت تشخیص اولیه کارشناس و خدمات /تعمیرات مورد نیاز

q      برآورد اولیه هزینه ها و امکان تعامل با مشتری در خصوص هزینه های تعمیرات/قطعات

q      کنترل صدور مجوز درخواست قطعات از تولید کننده خودرو

q       کنترل فرایند های کنترل کیفی ، تست جاده ،  خروج خودرو و صدور مجوز خروج

q      امکان مانیتورینگ تعمیرگاه و پذیرش های انجام شده و درصد پیشرفت کار 

             سیستم جامع تعمیرات و خدمات پس از فروش با قابلیت های زیر به صورت یکپارچه با سایر نرم افزارهای این مجموعه ارائه می گردد :

q      تعریف انواع تعمیرات/خدمات

q      قابلیت نسبت دادن قطعات اصلی  به تعمیرات  و اعمال کنترل های لازم در هنگام مصرف قطعه

q      تعریف نامحدود مراکز کاری و ایستگاه های تعمیر ، تعمیرکاران و.....

q      ثبت و پیوست مستندات روش انجام کار برای هر تعمیر/خدمات و مستند سازی دانش سازمانی و دستور العمل های اجرا 

q      فرایند درخواست قطعه ، کنترل لحظه ای موجودی انبار ، کنترل لزوم دریافت مجوز، کنترل لزوم دریافت داغی ، تعیین قیمت ، صدور درخواست خرید ، صدور مجوز مصرف از ذخیره احتیاطی انبار و...

q      امکان نمایش ترتیب و اولویت انجام تعمیرات و خودروهای در نوبت تعمیر بر روی مانیتورهای سالن های تعمیر

q      ثبت گزارش کار تعمیرکار ، دریافت مصرف قطعه نهایی بر اساس اطلاعات انبار ، قیمت گذاری خدمات/تعمیرات و قطعات ، کنترل و تعیین موارد مشمول گارانتی و وارانتی در هر کارت تعمیر

q      صدور خودکار فاکتور خدمات /تعمیر

q       طیف گسترده ای از گزارش های کاربردی 

        یکی دیگر از ویژگی بارز این مجموعه سیستم ، یکپارچه و مجتمع شدن آن  با نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا  می باشد .

         این یکپارچگی  علاوه بر اتوماسیون و تسریع انجام فرایندها ، موجب می گردد که دوباره کاری ها در سازمان  حذف شده و اتوماسیون کامل  فرایند تا صدور اسناد حسابداری از عملیات پذیرش خودرو تا درخواست قطعه و عملیات گردش کالا در انبار و تعمیر خودرو ... صورت گیرد .در این راهکار تمامی سوابق یک خودرو از فرم پذیرش تا دریافت وجوه از مشتری قابلیت ردیابی و پیگری داشته و کنترل های داخلی سازمان را تسهیل می نماید .کلیه فرایند های حسابداری در این مجموعه سیستم بصورت مجتمع شده با فعالیت اصلی سازمان و با رعایت اصول و استاندارد های شناخته شده حسابداری ، انجام می گیرد.نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا ، اتوماسیون کامل فرایند های مرتبط با الزامات گزارش های برون سازمانی نظیر گزارش ارزش افزوده ، گزارش خرید و فروش فصلی ، ارسال حقوق به سازمان تامین اجتماعی و دارایی را فراهم می سازد .رعایت اصول علمی حسابداری و استاندارد های عملیاتی با استفاده از این مجموعه نرم افزار موجب می گردد تا رویه های سلیقه ای در سازمان حذف گردد و کنترل های داخلی سازمان ارتقاء یابد . نرم افزارهای مالی رایا ، از صدور و چاپ چک تا حسابداری انبار و فروش و حقوق و دستمزد و دارائیهای ثابت را مدیریت کرده و عملیات دفترداری تا بستن حساب های موقت و صدور اسناد افتتاحیه /اختتامیه و تحریر دفاتر قانونی را پشتیبانی می نماید .

  ویژگی های بارز

q      قابلیت تعریف انبارهای متعدد ، طبقه بندی کالا ها ، واحدها و....

q      قابلیت تعریف کالا و نگهداری اطلاعات مختلف مورد نیاز در مورد هر کالا ، دسته بندی کالا ، تعیین برند قطعه ، اختصاص به نوع خودرو و....

q      قابلیت نگهداری مشخصات فنی کالا به صورت پارامتریک و نگهداری موجودی بر اساس مشخصات فنی کالا

q      قابلیت نگهداری سریال منحصر بفرد برای کالا/قطعات

q      تعریف نقاط سفارش ، میزان سفارش ، ذخیره احتیاطی برای هر کالا

q      امکان صدور برگه درخواست عملیات از انبار و اتوماسیون فرایند های مرتبط با گردش کالا از واحدهای مختلف سازمانی

q      صدور برگه درخواست خرید بر اساس کسری موجودی کالا

q      صدور برگه های رسید ، حواله ، برگشت به انبار، برگشت از خرید ، انتقال بین انبارها

q      پشتیبانی کامل از عملیات انبار گردانی  و صدور تگ انبار ، برگه شمارش عینی و  اضافه و کسری موجودی (انبارگردانی)

q      امکان ثبت اطلاعات تکمیلی برای هر برگه انبار

q      تفکیک برگه های انبار مقداری و ریالی و ثبت هزینه های خرید و محاسبه بهای تمام شده خرید قطعات

q      انجام محاسبات حسابداری انبار و قیمت گذاری حواله های مصرف

q      اخذ خودکار اسناد حسابداری مالی از سیستم انبار

q      طیف گسترده ای از گزارش های کاربردی و مدیریتی از عملیات انبار 

q       قابلیت مدیریت ثبت و دسترسی دفاتر اندیکاتور متعدد.

q      قابلیت ایجاد دبیرخانه غیر متمرکز با مدیریت سطوح دسترسی.

q      قابلیت طبقه بندی موضوعی در دو سطح.

q      ثبت اطلاعات گیرنده و فرستنده  و ثبت اطلاعات کامل مرتبط با نامه ها.

q      قابلیت پیوست نامحدود به هر نامه.

q      سهولت دسترسی به مکاتبات ثبت شده و قابلیت  بایگانی مکاتبات در سه سطح.

q      پشتیبانی از ثبت و گردش مکاتبات داخلی

q      ابزارهای متنوع انجام لیست کار ، مدیریت تماس ها ، درخواست کار و....

q      قابلیت ایجاد آرشیو دیجیتال از پرونده ها و مستندات سازمانی

q      ابزار فرم ساز 

q      پشتیبانی از فرم های استاندارد در گردش سازمانی نظیر درخواست مرخصی ، مساعده ، ماموریت و....

q      کارتابل  مشاهده ارجاعات با ابزارهای کاربردی متنوع نظیر ایجاد پوشه ، مارک دار کردن مکاتبات و...

q      قابلیت ارجاع  و ثبت پی نوشت ها و مشاهده گردش مکاتبات و تعیین دسترسی  مشاهده به کاربران

q      ابزارهای جستجوی پیشرفته