images (4)

سیستم مدیریت خدمات پس از فروش رایــا 

■ مستند سازی دانش فنی سازمان در حوزه تعمیرات و خدمات 
■ مدیریت تماس های مشتریان 
■ ایجاد پرونده محصولات و اطلاعات گارانتی و وارانتی 
■ اتوماسیون کامل فرایند تعمیرات و خدمات از ثبت درخواست تا گزارش کار 
■ یکپارچه با سیستم انبار 
■ صدور پیش فاکتور و فاکتور از گزارش کار خدمات 
نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش رایا ،به عنوان بخشی عملیاتی (Operational)  از رویکرد به نظام مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طراحی و توسعه یافته است . 
این سیستم با قابلیت مستند سازی دانش فنی سازمان در حوزه خدمات پس از فروش محصولات و همچنین مدیریت یکپارچه فرایندهای عملیاتی ارائه خدمات پس از فروش با سایر فرایند های عملیاتی سازمان ، امکانات و توانمندی های متعددی را در اختیار سازمان قرار می دهد . این سیستم در صورت لزوم  برای انطباق حداکثری با فرایند های جاری در سازمان مشتری ،  به صورت سفارشی شده نیز ارائه می گردد.  

در بخش مبانی اطلاعاتی این سیستم با امکان تعریف و طبقه بندی انواع شکایات/ خرابی ها/ سرویس ها و... و دستور العمل های مرتبط برای انجام آنها ، موجب مستند سازی دانش فنی سازمان در این حوزه می گردد . بانک اطلاعاتی ایجاد شده از این اطلاعات می تواند ماخذ مناسبی برای آموزش تکنسین های تعمیرات باشد . 

این سیستم در گام نخست با مدیریت تماس های مشتریان ، دستیابی به سوابق مشتری و محصولات تحت پوشش خدمات و اطلاع از وضعیت گارانتی و وارانتی کالا و ثبت شکایات مشتری ، اصلی ترین داده های مورد نیاز برای ادامه فرایند را در اختیار کاربران قرار می دهد . 

قابلیت ارجاع شکایت /درخواست مشتری به تیم های فنی تعریف شده گام بعدی فرایند خدمات پس از فروش می باشد . 
در بخش ثبت گزارش کار و تعمیرات و سرویس های ارائه شده ، طیف گسترده ای از اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و نگهداری می گردند . اطلاعات تشخیص خرابی کارشناس ، قطعات مصرف شده ، زمان صرف شده برای تعمیرات ، از اطلاعات کاربردی در این بخش می باشد . 
فرایند  تائید گزارش کارشناس با استفاده از ماژول Approve  رایــا انجام می گیرد و اطلاعات ثبت شده در گزارش می تواند برای عملیات بعدی یعنی صدور فاکتور فروش (یا پیش فاکتور ) بصورت خودکار ، مورد استفاده قرار گیرد . 
همچنین در این مرحله اطلاعات کامل مربوط به قطعات دریافت شده و مصرف شده و یا برگشت خورده به انبار بر اساس برگه های ثبت شده در سیستم انبار رایا ، جمع آوری به برگه گزارش کار کارشناس اضافه می گردد . 
در آخرین گام امکان قیمت گذاری خدمات و قطعات مصرف شده و شناسایی هزینه یا صورتحساب مشتری (بر حسب وضعیت گارانتی کالا) توسط سیستم انجام می گیرد . بدیهی است از صورتحساب صادره یا برگه ثبت هزینه  در فرایند های حسابداری مالی سند حسابداری اخذ می گردد . 

یکپارچگی این سیستم و داده های ثبت شده درآن با سایر نرم افزارهای کاربردی مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا ،  موجب افزایش حداکثری میزان صحت داده ها و کاهش مغایرت ها و انحراف ها عملکرد این واحد می گردد .   
asale1

مستند سازی دانش فنی 

■ طبقه بندی انواع خرابی ها/سرویس ها/اظهارات مشتری و...
■ ایجاد پایگاه داده انواع خدمات قابل ارائه و ارتباط آن ها با خدمات قابل فروش سازمان 
■ قابلیت نگهداری مستندات نحوه انجام خدمات /سرویس /تعمیر و حفظ دانش سازمانی در این حوزه 
■ امکان نسبت داده قطعات به انواع خرابی ها و...
asale2

مدیریت تماس مشتریان 

■ ایجاد پرونده کالای مشمول خدمات بصورت خودکار بر اساس فاکتور فروش و نگهداری اطلاعات کلیدی مرتبط 
■ کنترل شرایط گارانتی /وارانتی کالای موضوع خدمات 
■ ثبت و نگهداری اطلاعات تماس مشتری /اظهار مشتری و...
■ تعیین تیم فنی برای انجام کار و ارجاع درخواست مربوطه به تیم فنی /کارشناس مورد نظر 
asale3

گزارش کار و خدمات ارائه شده 

■ شناسایی و ثبت خدمات انجام شده 
■ اتوماسیون فرایند درخواست قطعات از انبار 
■ ثبت گزارش کار و زمان صرف شده برای هر سرویس/تعمیر 
■ امکان قیمت گذاری خودکار خدمات / تعمیرات انجام شده بر اساس مصوبه های تعریف شده 
■ امکان قیمت گذاری قطعات مصرف شده 
asale4

یکپارچه با سایر نرم افزارها 

■ امکان صدور خودکار برخه درخواست قطعه از انبار 
■ امکان صدور پیش فاکتور بر اساس برآورد هزینه خدمات 
■ امکان ثبت برگه هزینه انجام شده در موارد مشمول گارانتی 
■ امکان صدور فاکتور فروش خدمات انجام شده 
■ قابلیت اخذ اسناد حسابداری از برگه های مربوطه