نرم افزارهای یکپارچه سازمانی

نرم افزارهای سازمانی رایــا و 
راهکاربهینه شده  فروشگاه های زنجیره ای 

■  نرم افزارهای یکپارچه مالی برای ستاد 
■  ساختار داده جامع مشترک برای فروشگاه ها نظیر کدینگ کالا ، حساب ها و....
■  ابزارهای توانمند برای جمع آوری داده های فروشگاه ها 
■  ابزارهای تغییر و اصلاح مبانی اطلاعاتی در فروشگاه ها نظیر قیمت گذاری ، تخفیفات و اضافات 
■ صدور خودکار اسناد حسابداری عملیات فروشگاه ها 
■  تفکیک منطقی داده ها ی فروشگاه ها  منطبق یا استاندارد های حسابداری 
نرم افزارهای سازمانی رایا ، به دلیل ساختار ماژولار سیستم و زیر ساختا های اطلاعاتی پارامتریک ومعماری خاص برای پشتیبانی از عملیات توزیع شده سازمانی  ، این قابلیت را دارند که برای انطباق حداکثری با نیازهای کسب و کارهای مختلف بهینه شوند . در این راهکار نیز نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا برای کاربری این سیستم در فروشگاه های زنجیره ای بهینه شده و توسعه یافته اند . 
این سیستم در نسخه جنرال آن از دو بخش زیر تشکیل شده است :

■  زیر سیستم صندوق فروش و مدیریت موجودی ها فروشگاه ها (Windows  Application )
■  نرم افزارهای یکپارچه مالی رایــا 

در این راهکار ، نرم افزارهای فروش فروشگاهی رایا نگارش Windows  در هر یک از فروشگاه ها نصب و صندوق های فروش آماده کار می گردد و نرم افزاری سازمانی رایا بخش عملیات پایه مالی در ستاد نصب شده و داده های هر فروشگاه از طریق ابزارهای پیش بینی شده به پایگاه داده سرور هر فروشگاه منتقل می شود . 
در نرم افزار فروشگاهی رایا ، امکان عملیات صندوق ها  بصورت آفلاین نیز پیش بینی شده است و در موارد لزوم  سرور فروشگاه می تواند بدون داشتن ارتباط با سرور ستاد نیز به کار خود ادامه داده و عملیات فروش بدون وقفه ادامه یابد . 

شایان ذکر است :
یکی از چالش های شایع کاربری نرم افزارهای فروشگاهی عدم انطباق کامل آنان با استاندارد های حسابداری و بهروش های مالی می باشد .شرق رایا برای حل این چالش در این راهکار پیش بینی های لازم را انجام داده  است تا  در صورت تمایل مشتری بتواند برای عملیات فروشگاه ها از سایر نرم افزارهای فروشگاهی معتبر موجود استفاده نمایدو  فقط لازم است تا داده های ایجاد شده در آن سیستم با ساختارهای اطلاعات نرم افزارهای مالی رایا در ستاد ، منطبق گردد تا عملیات انتقال و کنترل داده ها به ستاد صورت گیرد .

بطور خلاصه معماری نرم افزاری در این راهکار به شرح زیر می باشد :
1.  نرم افزار های یکپارچه مالی  از مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا در ستاد مرکزی نصب می گردد .  
2. مبانی اطلاعاتی خاص هر فروشگاه یا مشترک در نرم افزار ستاد تعریف و همانند سازی می گردد . 
3. این اطلاعات  بصورت خودکار به پایگاه داده  نرم افزارهای هر فروشگاه ارسال شده و نرم افزارهای فروشگاه آماده بهره برداری می گردند . 
4. اطلاعات عملیات هر فروشگاه به تفکیک توسط ابزارهای های پیش بینی شده در بازه های زمانی مورد نظر (روزانه ، هفتگی یا ...) به نرم افزار ستاد منتقل می گردند . در این فرایند انتقال  سیستم بصورت هوشمند در حد ممکن کنترل های صحت داده ای را انجام می دهد . 
5. اطلاعات هر فروشگاه (فاکتورهای فروش ودریافت ها و...) تماما در نرم افزار ستاد به تفکیک هر فروشگاه شبیه سازی می گردد وپس از انجام کنترل های داخلی  سندهای حسابداری مالی به تفکیک وطبقه بندی مورد نظر اخذ می گردد . 
6. مدیریت فروش در  ستاد می تواند با کمک ابزار پیش بینی شده بصورت لحظه ای نسبت به اعمال تغییرات در اطلاعات پایه نرم افزارهای فروشگاه ها نظیر تغییر قیمت ، فعال کردن تخفیفات وجشنواره های فروش و.... اقدام نماید . 
7.  مدیران سازمان در ستاد می توانند با ابزارها و گزارش های طراحی شده فروش و سایر عملیات  هر فروشگاه را بصورت لحظه ای مانیتور و پایش نمایند . 

نکته مهم و قابل توجه در این راهکار آنست که کاربران فروشگاه ها فقط وظیفه فروش را برعهده دارند و در عمل هیچگونه نیازی به انجام سایر عملیات حسابداری ندارند .در واقع تمامی عملیات حسابداری هر فروشگاه بصورت متمرکز بر اساس داده های لحظه ای هر فروشگاه در ستاد انجام می گیرد .

در کنار نرم افزارهای مالی ستاد ، نرم افزار اتوماسیون اداری رایا به عنوان بستر ارتباطی فروشگاه ها با ستاد و با یکدیگر استفاده می گردد . همچنین نرم افزارهایی نظیر تدارکات و خرید داخلی و خارجی نیز می تواندد به این مجموعه نرم افزار اضافه گردند . 

ویژگی بارز دیگر این مجموعه استفاده از یک نرم افزار جامع و بهینه شده باشگاه مشتریان با قابلیت های متنوع می باشد که امکان برگزاری جشنواره های فروش ، تخفیفات موردی ، مدیریت مشتریان تغریف شده و .... را دراختیار سازمان قرار می دهد .

همچنین شایان ذکر است که سیستم صندوق فروشگاهی رایا ، نیز با نگاه یه تجربیات کاربران U/X  بهینه و توسعه یافته است . سهولت کاربری همراه با کنترل های داخلی اعمال شده و امکانات متعدد آن ، این سیستم را به ابزاری کارا و قابل اتکا برای کاربری در فروشگاه هایی  با حجم عملیات و گردش کار بالا، تبدیل  نموده است . 

ویژگی های بارز و قابلیت ها 

نرم افزار صندوق فروشگاهی رایا/نرم افزار یکپارچه مالی رایا / ابزارهای کاربردی مدیریت متمرکز
Barcode14

نرم افزار صندوق فروشگاهی 

 ■  طراحی شده بر اساس تجربیات کاربری 
 ■  قابلیت کار بصورت آفلاین از ستاد 
 ■  امکان انواع فروش ، فروش متفرقه ، مشتریان خاص ، اعمال خودکار تخفیفات و...
 ■ قابلیت انجام انواع جشنواره های فروش ، تخفیفات موردی کالا/مشتری ، صدور بن خرید ، 
 ■   انجام کامل عملیات صندوق و گزارش های تحویل  
حسابداری مالی

نرم افزارهای یکپارچه مالی ستاد 

 ■  نرم افزارهای یکپارچه مالی رایا شامل حسابداری مالی /خزانه داری/فروش/انبار/حقوق و دستمزد /دارائیهای ثابت 
 ■ یکپارچه با سایر نرم افزارهای رایا نظیر اتوماسیون اداری تدارکات وخرید و...
 ■ شبیه سازی کامل عملیات هر فروشگاه به تفکیک 
 ■  قابلیت اعمال تغییرات در مبانی اطلاعاتی هر فروشگاه به تفکیک نظیر تغییر قیمت فروش ، اعمال و فعال نمودن تخفیفات و....
 ■   اخذ اسناد حسابداری از عملیات هر فروشگاه بر اساس الگو های تعریف شده 
  
MIS09

ابزارهای نرم افزاری مدیریت متمرکز فروشگاه

 ■  اعمال تغییرات در مبانی اطلاعاتی فروش در هر فروشگاه از ستاد 
 ■   تهیه پشتیبان اطلاعات هر فروشگاه 
 ■   جمع آوری داده های عملیاتی هر فروشگاه در بازه مورد نظر 
 ■   قابلیت مانیتورینگ فروش هر فروشگاه در لحظه 
 ■   اتوماسیون  عملیات صدور حواله انبار مرکزی برای هر فروشگاه و ثبت رسید مربوطه در انبار فروشگاه 
 ■   اعمال جشنواره های مختلف فروش در هر فروشگاه  و فعال سازی آن از ستاد