ویژگی‌های پلتفرم وب رایا

سیستمهای یکپارچه رایا مبتنی بر وب

Web-based Raya Enterprise Systems

ویژگی‌های پلتفرم وب رایا

نرم افزارهای سازمانی تحت وب رایا، با هدف دستیابی به یک مجموعه نرم افزار یکپارچه (Raya Enterprise Systmes) برای پشتیبانی از فرایندهای مختلف عملیاتی درون و برون سازمانی طراحی و پیاده سازی شده است. این مجموعه شامل بیش از ۳۰ زیرسیستم یکپارچه عملیاتی در حوزه های متنوع حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، تولید، بازرگانی و فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، زنجیره تامین مدیریت نیروی انسانی می باشد. این مجموعه با پشتیبانی از فرایندهای برون سازمانی، توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید در فرایندهای کسب و کار را فراهم نموده است. یکپارچگی فعالیت ها در این سیستم ها موجب نهادینه شدن فرهنگ مشارکت پذیری در سطح سازمان گردیده و پیکربندی سیستمها با تسهیل مدیریت فرایند/فعالیتها، ارتقاء عملکرد سیستم ها و کاربران را در انجام وظایف محوله فراهم می آورد.

icon
ساختار و پیکر بندی

برخی ویژگیهای عمومی سیستمهای یکپارچه تحت وب رایا در زیر آمده است:

 • پلتفرم سیستمهای فوق مبتنی بر دات نت (ASP.NET & C#) بوده و از معماری پنج لایه بهره می برد.
 • پایگاه داده SQL Server.
 • ساختار اطلاعات پایه پارامتریک با قابلیت نگهداری اطلاعات پایه با پنج زبان مختلف.
 • پشتیبانی از عملیات مالی ارزی/ریالی.
 • ساختار ماژولار سیستم و پوشش بیش از دویست فرایند و زیر فرایند عملیاتی در سازمان.
 • مدیریت و تعریف مکانیزه فرایند/فعالیت ها.
 • رویکرد به سازمان الکترونیک و مديريت گردش كار (WFM).
 • مديريت تائيدها و مجوزها.
 • پشتیبانی از سازمان عملیاتی توزیع شده.
 • ماژول های مستند سازی دانش سازمانی.
 • مديريت سيستم، كاربران و سطوح دسترسي.
 • پورتال سازمانی با قابلیت توسعه سیستم و سفارشی شدن آن متناسب با نیازهای سازمان.
 • گزارش ساز مبتنی بر Base query.
icon
icon
پایگاه داده جامع اطلاعات پایه

Raya-ES از یک پایگاه داده جامع برای اطلاعات پایه (مبانی اطلاعاتی سیستمها) نرم افزارهای کاربردی استفاده می نماید. این پایگاه داده پارامتریک، قابلیت تجزیه و تحلیل در پایگاه داده عملیاتی سازمان را ممکن ساخته و انعطاف بالایی در جهت یکپارچه سازی با زیرسیستمهای دیگر، سفارشی سازی و گسترش سیستمها فراهم آورده است. در این پایگاه داده تا کنون بیش از یکصد جدول اطلاعاتی شناسایی و تعریف شده و در حال توسعه و گسترش می باشند.

icon
icon
پشتیبانی از سازمان عملیاتی توزیع شده

Raya-ES قابلیت پشتیبانی از سازمان عملیاتی توزیع شده را بوسیله ماژولهای تعریف مراکز مختلف سازمانی توزیع شده نظیر دفاتر فروش، نمایندگی ها و شعب به سهولت و بدون هر گونه هزینه اضافه و با ویژگیهای زیر را دارا می باشد.

 • ایجاد مراکز مختلف سازمانی بدون نیاز به تیم فنی رایا.
 • قابلیت تفکیک سطح دسترسی و مشاهده کاربران در هر مرکز.
 • قابلیت تفکیک کلیه عملیات هر مرکز در سطح نرم افزارهای کاربردی.
 • امکان اختصاص زبان به هر مرکز بر ای ثبت اطلاعات با زبان رایج در آن مرکز.
icon
icon
مستند سازی دانش سازمانی

انتقال دانش و تجربه سازمانی به کارکنان جدید و یا در هنگام جابجایی حوزه فعالیت کارکنان در یک سازمان، معضلی جدی در مدیریت سازمانی می باشد. جمع آوری و مستند سازی دانش و تجربه سازمانی و قابلیت در اختیار گذاردن آن برای کاربران سازمان، از اهداف مورد نظر در طراحی و پیاده سازی Raya ES بوده است. نرم افزارهای سازمانی رایا نگارش وب، با استفاده از ماژول های نرم افزاری زیر به این مهم می پردازد:

 • طبقه بندی و تدوین دستور العمل های اجرایی مرتبط با فرایندهای مختلف تعریف شده در سازمان.
 • شناسایی مشکلات اجرایی مرتبط با انجام هر فرایند/فعالیت.
 • طبقه بندی دلایل موفقیت و شکست در انجام فرایند/فعالیتها.
 • ماژول مدیریت و کنترل اسناد سازمانی.
 • مدیریت پیوست ها.
 • ثبت پیگیری ها.
icon
icon
صورتهای مالی و گزارشات پیشرفته

رویکرد به استانداردسازی گزارش ها در سطح سازمان جزء لاینفک استراتژی استقرار Raya-ES در سازمان می باشد. ابزار گزارش ساز مبتنی بر Base query در Raya-ES همراه با اطلاعات پایه مجتمع شده، فرایندهای مختلف عملیاتی قابلیت طراحی گزارش ها و کاربرگ های پیشرفته در حوزه های مختلف عملیاتی از جمله عملیات مالی را فراهم می سازد. اطلاعات پایه مجتمع شده همراه با مبانی اطلاعاتی پارامتریک در این مجموعه، قابلیت طراحی گزارش های تحلیلی در سطوح مختلف را فراهم نموده است.

 • ماژول گزارش ساز رایا
 • پایگاه داده جامع
 • اطلاعات پایه پارامتریک
 • نرم افزار Crystal Report
icon