نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده

Cost Accounting

اهداف

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های اطلاعات مدیریت باید منطبق با ویژگی های محصولات، روش تولید و اهداف مدیران از استقرار نظام بهای تمام شده در سازمان، طراحی و پیاده سازی گردند. بهای تمام شده کالا و خدمات، یک کمیت نسبی است که متناسب با شفافیت و دقت در اطلاعات جمع آوری شده و نحوه تسهیم و پردازش داده ها، دارای ضریب خطای متفاوت می باشد. هدف اصلی استقرار نرم افزار بهای تمام شده دستیابی به روشی منطقی و واقع گرایانه برای جمع آوری و پردازش داده های مرتبط با بهای تمام شده کالا و خدمات می باشد. با توجه به ویژگیهای ذکر شده، ما معتقدیم که بسته های نرم افزاری آماده پاسخگوی سازمان های مختلف نبوده و این طیف از سیستمها ذاتا بصورت سفارشی شده به اهداف خود نزدیک خواهند شد. استقرار و راه اندازی نرم افزار بهای تمام شده نماد فرهنگ مشارکت پذیری در سطح سازمان است. برای استقرار موفق این سیستم ضروریست که واحد های مختلف سازمانی نظیر تولید، مهندسی صنایع، حسابداری مالی، انبارها به صورت هماهنگ عمل نموده و مدیریت ارشد سازمان نیز در این راستا سیاستگذاری های لازم را اتخاذ نمایند. به اعتقاد ما بررسی هزینه/منفعت استقرار سیستم حسابداری صنعتی در یک سازمان، از مهم ترین عوامل برای اتخاذ تصمیم منطقی برای استقرار این سیستم می باشد و ضروریست مدیران ارشد سازمان توجه کافی به هزینه های مرتبط با نگهداری و اجرای این سیستم داشته باشند. برآورد واقع بینانه از توان اجرایی تشکیلات برای استقرار و نگهداری سیستم حسابداری بهای تمام شده و برآورد منطقی از هزینه های مرتبط برای حفظ و بروز نگاه داشتن این سیستم از مهم ترین عوامل تضمین موفقیت پروژه های استقرار نرم افزار حسابداری بهای تمام شده در سازمان می باشد.

چالش‌های پیاده سازی

مهمترین چالش ها در راه اندازی و اجرایی نمودن این سیستم به شرح زیر شناسایی و طبقه بندی می گردد:

  • مشکلات موجود در شفافیت و جمع آوری و ارائه به موقع و دقیق اطلاعات قابل اتکا از سطح سازمان در حوزه های مختلف تولید، انبارها، مالی و . . . جهت پردازش دقیق تر و محاسبه بهای تمام شده با تلورانس خطای کمتر.
  • ضعف فرهنگ مشارکت پذیری در تهیه و ارائه به موقع اطلاعات مورد نیاز از واحد های مختلف سازمانی.
  • عدم نگرش علمی و تجربه کافی در تحلیل و طراحی دقیق و واقع بینانه فرایند جمع آوری و پردازش اطلاعات.
  • عدم یکپارچگی نرم افزار بهای تمام شده با سایر زیرسیستمهای سازمانی مرتبط.
top