سیستم مدیریت زنجیره تامین | SCM

حوزه مدیریت زنجیره تامین

supply chain management

مدیریت زنجیره تامین وب رایا

مدیریت زنجیره تامین (SCM) فرایند تدارکات و خرید کالا و خدمات از برنامه ریزی مواد تا ارزیابی تامین کنندگان، کنترل کیفیت کالاها و خدمات خریداری شده را پوشش می دهد. در این حوزه Raya SCM فعالیت های مرتبط با تدارکات و خرید (داخلی و خارجی) به عنوان بخشی از زنجیره ی فعالیت های مختلف سازمانی از برنامه ریزی تولید و مواد تا سفارش مشتریان و تحویل محصول به مشتری شناسایی می کند. زیر سیستمهای مرتبط با این حوزه که شامل تدارکات و خرید داخلی و مدیریت سفارشات خرید خارجی است، عموما بصورت سفارشی شده و متناسب با نیاز سازمان ارائه می گردد.

نرم افزار تدارکات و خرید داخلی
نرم افزار تدارکات و خرید داخلی

سيستم تدارکات و خريد داخلی به عنوان بخشی از راهکار زنجیره تامین رایا در Raya-ES با هدف مديريت فرايندهای خريد و تدارکات و به عنوان بخشی از زنجيره تامين, طراحی و پياده سازی شده است. اين سيستم با بهينه‌سازی فرآيندهای عملياتی و استقرار سيستم‌ نرم‌افزاری منطبق با اهداف سازمان مشتری، توانسته است بستر مناسبی را برای حرکت به سوی نظام مدون تامين کالا و خدمات در سطح سازمان فراهم سازد. رويکرد شرق رايا در اين حوزه ارائه راه حل جامع برای نيازهای اطلاعاتی سازمان مشتری می‌باشد. در اين راهکار اهداف قابل دست‌يابی بر اساس نيازها و توان تشکيلاتی سازمان مشتری تبيين شده و برای تحقق آنها راه حل جامع و بهينه ارائه می‌گردد. برخی از فرایند/فعالیتهای پوشش داده شده توسط این زیر سیستم در زیر آورده شده است:

 • مبانی اطلاعاتی سيستم
 • طبقه بندی کالاها
 • ارزيابی تامين کنندگان
 • شناسايی مراکز خريد
 • فرآيند تامين خدمات
 • برگه درخواست خريد
 • فرآيند استعلام
 • مناقصه ها
 • قرارداد ها
 • سفارش خريد
 • ثبت فاکتورها
 • قيمت گذاري رسيدانبار
 • درخواست پرداخت وجه
top
نرم افزار مدیریت سفارشات خرید خارجی
نرم افزار مدیریت سفارشات خرید خارجی

این سیستم به عنوان بخشی از راهکار زنجیره تامین رایا در مجموعه نرم افزارهای Raya-ES طراحی و پیاده سازی شده است. یکپارچگی آن با سیستم انبار و خزانه داری و کنترل کیفیت کالاها و مواد، موجب تسهیل گردش اطلاعات و چابک سازی سازمان می گردد. برخی از فرایند/فعالیتهای پوشش داده شده توسط این زیرسیستم در زیر آمده است:

 • طبقه بندی زمینه های فعالیت منابع تامین کننده در دو سطح.
 • شناسایی معیارهای ارزیابی مستمر و اولیه در هر زمینه فعالیت.
 • ارزشیابی مراکز تامین کننده بر اساس معیارهای ارزیابی تعیین شده.
 • ثبت کامل اطلاعات تامین کنندگان.
 • تعریف انواع هزینه ها و خدمات.
 • مدیریت فرایند تامین از درخواست کالا تا تهیه و رسید کالا در انبار.
 • مدیریت فرایند سفارشات خارجی.
 • مدیریت پرداخت به بستانکاران تجاری.
top