راهکار خاص صنعت ساختمان/پیمانکاری

راهکار خاص صنعت ساختمان / پیمانکاری

raya solution for Building & construction Industry

icon
راهکار رایا برای صنعت پیمانکاری

این راهکار از مجموعه از نرم افزارهای تحت وب رایا و با هدف اتوماسیون کامل نظام عملیاتی در شرکتهای پیمانکاری بزرگ و سرمایه گذار در صنعت ساختمان طراحی و پیاده سازی شده است. این راهکار شامل زیرسیستمها و ماژولهای زیر می باشد:

  • سیستم جامع کنترل قراردادها و توافق های پیمانکاران جزء
  • نرم افزار تعریف شناسایی و ثبت فعالیتهای پروژه ها
  • ماژول برآورد هزینه های کار، ماشین آلات و مصالح پروژه
  • مدیریت زمانبندی و اولویت انجام فعالیتهای پروژه
  • ثبت گزارش کار کارگاه از راه دور
  • یکپارچه با نرم افزارهای مالی رایا و اتوماسیون فرایندهای پرداخت
  • یکپارچه با نرم افزار مدیریت موجودی و انبارها و خودکارسازی فرایند مصرف مصالح
  • مدیریت فرایند خرید و تامین مصالح
  • اتوماسیون گردش مکاتبات
  • سیستم حقوق و دستمزد و منابع انسانی