رایا و مدیریت زنجیره تامین

رایا و مدیریت زنجیره تامین

Raya solution for supply chain management

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

مدیریت زنجیره تامین (SCM) فرایند تدارکات و خرید کالا و خدمات از برنامه ریزی مواد تا ارزیابی تامین کنندگان، کنترل کیفیت کالاها و خدمات خریداری شده را پوشش می دهد. امروزه بسیاری از سازمان های پیشرو، روش های سنتی تدارکات و خرید کالا و قطعات را با مدل های مبتنی برنامه ریزی مواد، جایگزین نموده اند. در این مدل ها فعالیت های مرتبط با تدارکات و خرید (داخلی و خارجی ) به عنوان بخشی از زنجیره ی فعالیت های مختلف سازمانی (از برنامه ریزی تولید و مواد تا سفارش مشتریان و تحویل محصول به مشتری) شناسایی می گردد. این زنجیره از تعدادی از فرایند/فعالیتهای تجربه شده و همچنین ویژگی های خاص کسب و کار در هر سازمان تشکیل شده است. تسهیل و تسریع فرایند تامین کالا و خدمات همراه با افزایش دقت و کیفیت در انجام فعالیت ها از اهداف اصلی این زنجیره می باشد. راهکار زنجیره تامین رایا با ویژگی های کسب و کار و استراتژی سازمان مشتری، سفارشی شده و با توانایی پشتیبانی از فرایندهای برون سازمانی بکپارچه با وب سایت های سازمان مشتری از یک سو و زیر سیستمهای مالی/اداری داخلی سازمان از سوی دیگر توان اجرایی قابل توجهی را در ارتقاء عملکرد لوژستیکی سازمان ایجاد می نماید. رایا راه اندازی و عملیاتی نمودن فرایندهای زیر را در سازمان گامی مهم در استقرار موفق زنجیره تامین می داند:

 • شناسایی و طبقه بندی کالاها و تکمیل اطلاعات مرتبط با کالاها (ویژگی ها، مشخصات و….).
 • شناسایی و طبقه بندی تامین کنندگان و حوزه فعالیت آنان.
 • استقرار نظام ارزیابی اولیه و مستمر تامین کنندگان.
 • کنترل نقاط سفارش مواد و کالا.
 • استقرار نظام برنامه ریزی مواد.
 • رویکرد به نظام خرید از تامین کنندگان (علاوه بر پشتیبانی از نظام خرید مبتنی بر استعلام و کارپردازی).
 • مدیریت قراردادها و سفارشات خرید.
 • استقرار نظام کنترل کیفیت و مدیریت انبارهای قرنطینه (موقت).
 • مدیریت و اتوماسیون پرداختهای سفارشات خرید.
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر از مجموعه Raya-ES را به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا را پیشنهاد می نماید:

 • سیستمهای پایه مالی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت قرارداد ها
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی.
 • مدیریت گردش کار.