رویکرد به مدیریت ارتباط با مشتریان

رویکرد به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

Approach To Customer Relationship Management System

رویکرد رایا در استقرار نظام ارتباط با مشتریان

در فضای کسب و کار رقابتی امروز اتوماسیون و بهینه سازی فرایندهای مرتبط با مشتریان که تحت عنوان سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) تعریف می گردند به یکی از مهمترین اهداف توسعه نظام اطلاعاتی در سازمان های پیشرو تبدیل شده است. شرق رایا با هدف پشتیبانی فرایندهای عملیاتی مرتبط با این حوزه اقدام به توسعه CRM در مجموعه نرم افزارهای سازمانی رایا نموده است.

Raya CRM با پشتیبانی از فرایندهای عملیاتی زیر تحول در نظام مدیریت ارتباط با مشتریان را در سازمان های پیشرو فراهم می آورد. لازم به ذکر است که فرایندهای پشتیبانی شده می توانند متناسب با ویژگی های کسب و کار و استراتژی سازمان خریدار، سفارشی شده و با توانایی پشتیبانی فرایندهای برون سازمانی و یکپارچه با وب سایت های سازمان توان اجرایی قابل توجهی در ارتقاء عملکرد سازمان فروش ایجاد نمایند.

 • قابلیت کاربری توزیع شده در سطح سازمان.
 • ایجاد پایگاه داده طبقه بندی شده از بازار هدف، مشتریان بالقوه و بالفعل سازمان ،بازاریاب ها و . . .
 • ابزارهای طبقه بندی جغرافیایی، سطح بندی، ارزیابی و . . .
 • مدیریت تماس ها و پیگیری ها.
 • شناسایی و تعریف ساختار شبکه فروش، نمایندگی های فروش، مراکز فروش.
 • مدیریت نظرسنجی ها.
 • مدیریت فرایندهای بازاریابی.
 • مدیریت فرایندهای تبلیغات.
 • مدیریت فرایندهای ثبت سفارش مشتریان تا فروش.
 • مدیریت فرایندهای خدمات پس از فروش.
 • ارائه گزارش های تحلیلی از داده های جمع آوری شده.