پلتفرم ویندوز رایا

ویژگیهای ساختاری پلتفرم ویندوز رایا

Windows-based Raya Enterprise Systems

ویژگی‌های پلتفرم ویندوز رایا

مجموعه سیستمهای پلتفرم ویندوز رایا از بیش از ۳۰ زیرسیستم یکپارچه عملیاتی در حوزه های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، تولید، بازرگانی و فروش، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت ارتباط با مشتریان و تدارکات و لجستیک تشکیل شده است. مجموعه نرم افزارهای یکپارچه رایا نگارش Windows از نرم افزارهای ساختاری و پیکربندی زیر استفاده می نماید:

 • ماژول مدیریت سیستم، کاربران و سطح دسترسی.
 • ماژول مدیریت گردش کار.
 • ماژول گزارش ساز مبتنی بر فناوری وب.
 • گزارش ساز مبتنی بر Base Query
 • چاپ پویا در سطح کلیه نرم افزارهای پلتفرم ویندوز رایا
 • پشتیبانی از عملیات ارزی/ریالی در زیرسیستمهای حسابداری مالی، خزانه داری، فروش و حسابداری فروش.
 • قابلیت جمع آوری اسناد مالی از تمامی زیر سیستمهای پلتفرم ویندوز.
 • ابزارهای کاربردی نظیر تقویم و سررسید کاربران، دفتر تلفن.

این مجموعه می تواند با زیرسیستمها و ماژول های ساختاری نرم افزارهای تحت وب رایا یکپارچه شده و امکانات متنوعی را در اختیار کابران قرار دهد. مشخصات فنی این مجموعه عبارتست از:

 • محیط برنامه نویسیDelphi 2016 .
 • پایگاه داده MS SQL Server 2000 and above.
 • محیط ایستگاه کاری Windows XP/7/8/10 and above با فارسی استاندارد مایکروسافت.
 • محیط شبکه Windows Advanced Server 2000 and above.
 • بدون محدودیت تعداد کاربر.