رویکرد به نظام گردش عملیات بدون کاغذ

رویکرد به نظام گردش عملیات بدون کاغذ

Approach To Paperless Workflow Systems

رویکرد رایا

موتور گردش كار تعبيه شده در مجموعه كليه برگه هاي در گردش سازمان (نظير سند حسابداري، درخواست پرداخت، درخواست مرخصي، پرداخت اسناد، درخواست خريد، برگه هاي انبار، سفارش مشتريان و…. ) را شناسایی نموده و گردش آنها را از طريق اين موتور و ابزار نرم افزاری كارتابل كاربران ممکن می سازد. همچنین موتور تائید برگه ها در فرایند گردش فرم ها، برگه های سیستمی و غیره در سطح سازمان و بین کاربران بر اساس دو روش زیر طراحی و پیاده سازی شده اند:

  • استفاده از موتور خودکار سازی مراحل گردش برگه ها و فرم های عملیات.
  • سازمانی و ارجاع مستقیم توسط کاربران بر اساس چارت سازمانی تعریف شده.

ماژول‌ها و امکانات

نرم افزارهای سازمانی رایا نگارش وب با هدف ایجاد سازمان الکترونیک و پشتیبانی از نظام گردش عملیات بدون کاغذ طراحی و پیاده سازی شده است. Raya-ES با طراحی مجموعه ای کارا از ماژول های نرم افزاری، موتورهای داخلی (Built-in Engines) و ابزارهای کاربردی، ایجاد نظام گردش عملیات بدون کاغذ را پشتیبانی می نماید. این راهکار با نگاهی منطقی، کاربردی و واقع گرایانه به امنیت اطلاعات سازمانی و فرهنگ سازمانی کاربران استقرار می یابد.Raya-ES از ماژول های نرم افزاری و موتورهای داخلی طراحی شده زیر برای مدیریت نظام گردش عملیات بدون کاغذ استفاده می نماید:

  • موتور مدیریت گردش کار (Workflow Management)
  • موتور مدیریت فرایند تائیدات (Approval Engine)
  • ماژول خودکار سازی فرایندها
  • ابزار نرم افزاری کارتابل کاربران
  • ماژول مدیریت کاربران و سطوح دسترسی
  • سایر ابزارها و فرم های تعبیه شده در سیستم