سیستم رایا و تولید/خدمات مبتنی بر سفارش

رایا و تولید/خدمات مبتنی بر سفارش مشتری

Raya make to order production

رایا و تولید/خدمات مبتنی بر سفارش

این راهکار نوین رایا برای سازمانهای تولیدی علاوه بر فرایندهای تولید انبوه از رویکرد تولید مبتنی بر سفارش (Make To Order) نیز پشتیبانی می کند. این راهکار شامل مجموعه ای از زیر سیستمهای یکپارچه متشکل از ماژول های نرم افزاری رایا با رویکرد فرایندگراست که نگاهی جامع به تمامی اطلاعات مرتبط با سفارش مشتری و جمع آوری و کنترل این داده ها همراه با مدیریت یکپارچه فرایند تولید دارد.

این راهکار بصورت سفارشی شده و با توجه به ویژگی های محصولات، خدمات، نحوه دریافت سفارش از مشتری ارائه می گردد.
در این راهکار فرایندها از مرحله ثبت سفارش مشتریان تا تحویل، نصب و خدمات پس از فروش محصول پوشش داده می شوند. این سیستم با یکپارچه سازی ماژول های زیر در بستر فن آوری وب تولید شده است:

 • دریافت پرونده مشتری از فرایند بازاریابی به عنوان داده ورودی سیستم
 • تکمیل اطلاعات مربوط به سفارش و درخواست های مشتری با توجه به ویژگیهای محصولات و خدمات در هر سازمان
 • فرایند کنترل چک لیست مستندات ضروری همراه با سفارش مشتری
 • برآورد هزینه ها و قیمت گذاری سفارش
 • مدیریت فرایند تنظیم قرارداد
 • صدور دستور تولید و ثبت گزارش کار تولید.
 • آنالیز قطعات و خدمات مرتبط با سفارش
 • ارتباط با فرایندهای مربوط به تامین قطعات و کالاهای مورد نیاز سفارش (درخواست خرید/درخواست کالا از انبار)
 • امکان اضافه نمودن ماژول های خاص محاسباتی به سیستم
 • نگهداری مستندات کامل مرتبط به هر سفارش
 • طراحی یکپارچه با سیستم های حوزه عملیات مالی و انبارها
 • مدیریت فرایندهای حمل و نصب سفارش
 • فرایند خدمات پس از فروش

همچنین این سیستم در محورهای زیر قابلیت توسعه دارد:

 • اضافه نمودن ماژول های مدیریت پروژه سفارش
 • یکپارچگی سیستم با اطلاعات مربوط به کنترل تولید و کار انجام شده بر روی سفارش
 • یکپارچگی با اطلاعات مربوط به برنامه ریزی تولید و مواد
 • ماژول های هزینه یابی سفارش با روش های علمی و محاسبات مربوط به سهم بری سربار و غیره.
 • محاسبه بهای تمام شده سفارش کار