سیستم مدیریت ارتباط با مشتری | CRM

حوزه مدیریت ارتباط با مشتری

Customer relationship management

مدیریت تولید وب رایا

حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان می تواند بخش وسیعی از حوزه های عملیاتی سازمان را شامل شود. محدوده کاری زیرسیستمهای مرتبط با CRM بستگی به بزرگی و پیچیدگی کسب و کار سازمان دارد که همین امر غالبا موجب بدفهمی در برداشت از زیرسیستمهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان می شود. این حوزه عملیاتی می تواند از مدیریت تماسها و طبقه بندی مشتریان شروع شده و تا حوزه های تولید و خدمات پس از فروش و قراردادها را درسازمان تحت تاثیر و نفوذ قرار دهد. حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان رایا (Raya CRM) به فراخور بزرگی و پیچیدگی سازمان مشتری می تواند از زیر سیستمهای عملیاتی بازاریابی، مدیریت ثبت سفارشات، خدمات پس از فروش و کنترل قراردادها تشکیل شود.

نرم افزار مدیریت فرایند بازاریابی
نرم افزار مدیریت فرایند بازاریابی

امکان ایجاد، طبقه بندی و مدیریت اطلاعات بازار هدف همراه با سیستم مدیریت بازاریابی و طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی در این زمینه در Raya ES موجب شده است تا این سیستم بتواند به عنوان بخشی از راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان رایا (Raya CRM) و یا به صورت جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت های این سیستم برای ثبت و پیگیری مذاکرات در فرایند بازاریابی و همچنین توانمندی این سیستم در مستند سازی دانش سازمانی در حوزه مدیریت روش ها و دستور العمل ها، می تواند مدیریت فرایند ارزیابی را برای مدیران سازمان قابل ارزیابی و کنترل نماید. این سیستم متناسب با اهداف سازمان و دیدگاه های مدیران به صورت سفارشی شده ارائه می گردد.

 • ایجاد،طبقه بندی و مدیریت پایگاه داده بازار هدف.
 • تعریف دستور العمل ها و ترتیب روش انجام کار در فرایند بازاریابی.
 • ابزار مدیریت تبلیغات و مکاتبات با مشتریان بالقوه و بالفعل.
 • ثبت و مدیریت تماس ها و پیوست ها.
 • شناسایی و طبقه بندی دلایل موفقیت و شکست.
 • ارایه گزارش های تحلیلی و مدیریتی.
icon
نرم افزار مدیریت فرایند سفارشات مشتریان
نرم افزار مدیریت فرایند سفارشات مشتریان

سیستم مدیریت سفارشات از مجموعه Raya-ES، امکان مدیریت فرایند از دریافت و ثبت سفارش مشتری تا تحویل کالا به مشتری را فراهم می آورد.به عبارت دقیق تر زیر سیستم هایی نظیر مدیریت قراردادها، مدیریت تماس ها، مدیریت مستندات و تائیدات سفارش، مدیریت دریافت/پرداخت ها امکان کنترل فرایند ثبت سفارش تا تولید و تحویل را به صورت یک روال پیوسته فراهم ساخته است. همچنین قابلیت اضافه نمودن پردازش هایی نظیر انجام محاسبات فنی این سیستم را برای سازمان هایی که محصولات خود را مبتنی بر سفارش مشتری ارائه می نمایند فراهم می آورد. یکپارچگی این سیستم با زیرسیستمهایی نظیر مدیریت انبارها و صدور درخواست کالا، درخواست خرید از دیگر مزیتهای آن می باشد. این سیستم به صورت سفارشی شده ارائه می گردد.

 • ثبت و طبقه بندی سفارشات مشتری.
 • ثبت و مدیریت فرایند تائید سفارش و تکمیل پرونده مشتری و نگهداری مستندات تصویری مرتبط
 • ثبت و مدیریت قرارداد ها
 • مدیریت دریافت ها و اسناد تضمینی یکپارچه با سیستم خزانه داری
 • ماژول های محاسبات فنی و فرم های خاص ورود اطلاعات جهت محصولات مبتنی بر سفارش کار
icon
نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار خدمات پس از فروش

سیستم خدمات پس از فروش در Raya-ES به منظور پشتبانی از مستندسازی دانش سازمانی با قابلیت تعریف انواع خرابی ها، سرویس ها و روش های حل مشکل و در نهایت ارتقاء کیفیت و چالاکی خدمات پس از فروش طراحی پیاده سازی گردیده است. طراحی و پیاده سازی مبانی اطلاعاتی و فرم های اصلی سیستم موجب کاهش زمان و هزینه های انطباق سیستم با فرایندهای جاری در سازمان شده و یکپارچگی آن با سیستم های فروش، مدیریت انبارها و خزانه داری، توانایی مدیریت فرایندهای مالی مرتبط با این سیستم را تامین نموده است. این سیستم در سازمان های مختلف و منطبق با زمینه فعالیت و دیدگاه های مدیران سازمان بصورت سفارشی شده ارائه می گردد. همچنین

توانایی کاربری از راه دور این سیستم، نقش کلیدی در بهبود فرایندها و چابک سازی فرایندهای مرتبط با خدمات پس از فروش را مقدور می سازد.

 • تعریف و طبقه بندی انواع خرابی ها.
 • تعریف و طبقه بندی روش های بهینه برای حل مشکلات.
 • طراحی یکپارچه با قابلیت تفکیک درخواست های خدمات مراکز مختلف سازمانی.
 • بازیابی پرونده کامل مشتری از پایگاه داده جامع و مشاهده تاریخچه اقدامات انجام شده.
 • مدیریت و توزیع تماس ها با استفاده از موتور گردش کار سیستم.
 • مجتمع شده با پورتال سازمانی، سیستم های پایه مالی.
icon
نرم افزار مدیریت و کنترل قراردادها
نرم افزار مدیریت و کنترل قراردادها

سیستم کنترل قراردادها امکان مدیریت تمامی فرایند/فعالیتهای مرتبط با تنظیم، تعیین وضعیت، کنترل و پرداخت قرارداد را در اختیار سازمان قرار می دهد. این سیستم بصورت یکپارچه با سیستمهای ثبت سفارشات و خدمات پس از فروش می تواند نقش موثری در چابک سازی، مستندسازی دانش سازمانی و یکپارچگی سازمان ایفا کند.

 • تعریف شرایط قرارداد، الگوهای قرارداد، انواع تضمین، کسورات/اضافات، گروهبندی و ردیف بندی فهرست بها، خدمات/کالای قابل خرید/فروش.
 • پشتیبانی از فرایندهای عملیاتی تنظیم، تعیین وضعیت، کنترل قرارداد و همچنین پرداخت قرارداد.
 • یکپارچه با سیستمهای ثبت سفارش و در نهایت تاثیر بر عملکرد زیرسیستمهای تولیدی جهت برنامه ریزی و مدیریت کارخانه.
icon