کاتالوگ محصولات و راهکارها
نرم افزار مدیریت منابع انسانی
دانلود
نرم افزارهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان
دانلود
نرم افزارهای حوزه زنجیره تامین
دانلود
نرم افزارهای حوزه مالی
دانلود
نرم افزار اتوماسیون اداری
دانلود
نرم افزارهای یکپارچه تحت وب رایا
دانلود
نرم افزارهای حوزه تولید
دانلود
نرم افزار بهای تمام شده
دانلود
نرم افزارهای حسابداری مدیریت
دانلود
نرم افزار تعمیر و نگهداری
دانلود
راهکار ویژه صنعت ساختمان و پیمانکاری
دانلود
راهکار ویژه صنعت بازرگانی و خدمات ورق
دانلود
ابزار و امکانات سیستم‌های یکپارچه رایا
دانلود
راهکار جامع فروشگاهی رایا
دانلود