راهکار خاص سازمان های برگزار کننده نمایشگاه

راهکار سازمانهای برگزار کننده نمایشگاه

raya solution for exhibition Organizers

icon
راهکار رایا برای برگزارکنندگان نمایشگاه

راهکار خاص مدیریت فرایند برگزاری نمایشگاه های کالا و خدمات در سال 1385 طراحی و پیاده سازی شده و از آن تاریخ تا کنون در شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد مورد بهره برداری قرار گرفته است. این راهکار با پشتیبانی از فرایندهای زیر توانسته است اتوماسیون فرایندهای جاری در هنگام برگزاری نمایشگاه ها را با سهولت و دقت کافی مدیریت نماید:

 • ایجاد پایگاه داده جامع از اطلاعات بازار هدف برای دعوت به نمایشگاه
 • طبقه بندی بازار هدف بر اساس زمینه فعالیت
 • شناسایی افراد کلیدی در هر سازمان جهت پیگیری مذاکرات
 • تعریف تقویم سالیانه برگزاری نمایشگاه ها
 • تعریف فضای اختصاص داده شده برای هر نمایشگاه به تفکیک سالن ها
 • قابلیت غرفه بندی و تعیین متراژ هر غرفه
 • قیمت گذاری قیمت عرفه ها به تفکیک هر غرفه / سال
 • مدیریت فرایند رزور غرفه ها
 • تعریف امکانات و خدمات نمایشگاهی
 • تخصیص امکانات نمایشگاهی به شرکت کنندگان
 • صدور صورتحساب هزینه غرفه
 • صدور صورتحساب های امکانات در یافتی
 • ایجاد کارت جساب غرفه داران بر اساس اطلاعات سیستم خزانه داری
 • صدور اسناد حسابداری از صورتحساب های صادره
 • ارائه گزارش های متنوع کاربردی از اطلاعات شرکت کنندگان در نمایشگاه ها و…
icon
زیرسیستم‌ها و ماژول‌های پیشنهادی رایا

این سیستم در سازمان های مختلف می تواند منطبق با دیدگاه های کارشناسان و مدیران، به صورت سفارشی شده و یکپارچه با دیگر نرم افزارهای کاربردی مجموعه Raya-ES که در زیر اشاره شده است ارایه گردد:

 • Visitor Profile
 • اتوماسیون اداری
 • نرم افزارهای پایه مالی
 • مدیریت انبارها
 • پورتال سازمانی
 • اتوماسیون اداری
 • و سایر نرم افزارهای کاربردی رایا