رایا و سازمانهای بازرگانی/خدماتی/صادرات/واردات

رایا و سازمان‌های بازرگانی/خدماتی

Raya solution for business/services organizations

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

در بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه بازرگانی و بازرگانی صادرات به دلیل ویژگیهای خاص این نوع از کسب و کار از قبیل سطح گسترده و متنوع عملیات ارزی، امکان ثبت اطلاعات و پردازش از راه دور و محاسبات بهای تمام شده صادرات، اتوماسیون فرایندها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. راهکار رایا برای سازمانهای فوق در قالبهای سفارشی و یا بسته نرم افزاری و در بستر پلتفرمهای وب و یا ویندوز قابل ارایه است. رایا پشتیبانی از فرایندها و امکانات زیر را به سازمانهای ذکر شده توصیه می نماید:

 • استقرار نظام مالی سازمان مبتنی بر استانداردهای قانونی و تجربه شده.
 • پشتیبانی از عملیات ارزی/ریالی.
 • پشتیبانی از عملیات مالی غیر متمرکز.
 • پشتیبانی از پایگاه داده چند زبانه.
 • مدیریت فرایند صادرات از درخواست کالا تا ثبت اظهارنامه گمرکی.
 • برآورد بهای تمام شده صادرات.
 • مدیریت فرایند حمل و ترانزیت کالا.
 • مدیریت فرایند بازاریابی.
 • مدیریت فرایند قراردادها.
 • مدیریت فرایندهای خرید داخلی و خارجی.
 • ایجاد پایگاه داده پارامتریک از اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی.
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای بازرگانی/خدماتی مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر را از مجموعه Raya-ES به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا پیشنهاد می نماید: زیر سیستم های پایه:

 • سیستمهای پایه مالی ریالی/ارزی
 • تدارکات و خرید داخلی
 • مدیریت سفارشات خارجی
 • مدیریت بازرگانی صادرات
 • مدیریت و کنترل قرارداد ها
 • مدیریت فرایند حمل
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی.
 • مدیریت گردش کار.
 • امکان طراحی برگه های عملیاتی سیستم ها به زبان های مختلف جهت استفاده در سازمان های عملیاتی توزیع شده برون مرزی