رایا و سازمانهای تولیدی

رایا و سازمان های تولیدی

Raya solution for production organizations

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

توسعه اتوماسیون نظام اطلاعاتی سازمان به حوزه مدیریت فرایندهای مرتبط با تولید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند کسب و کار واحدهای صنعتی است. نرم افزارهای سازمانی رایا با پشتیبانی از طیف گسترده ای از فرایندهای عملیاتی جاری در این حوزه علاوه بر تامین مدیریت بهینه این فرایندها، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای فرایندهایی چون مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتریان و حسابداری بهای تمام شده را فراهم می آورد. Raya-ES فرایندها و فعالیت های زیر را در ارتباط با سازمانهای تولیدی پشتیبانی می کند:

 • مهندسی و ساختار محصول، درختواره محصول و کالاهای نیمه ساخته (BOM, OPC)
 • شناسایی و تعریف تقویم کاری، مراکز کاری، ایستگاه های کاری و ماشین آلات.
 • برنامه ریزی مواد.
 • کنترل تولید و ثبت وقایع حین تولید.
 • برنامه ریزی تولید مبتنی بر سفارش مشتری و تولید جهت انبار.
 • فرایند کنترل کیفیت حین تولید و محصول نهایی (QC).
 • تعمیر و نگهداری ماشین آلات (PM).
 • پاداش تولید و بهره وری.
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای تولیدی مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر را از مجموعه Raya-ES جهت پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا پیشنهاد می نماید:

 • سیستمهای پایه مالی.
 • مدیریت لحظه ای انبارها و موجودی در دسترس مواد و کالا.
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی.
 • مدیریت گردش کار.
 • مدیریت کارخانه (برنامه ریزی مواد و تولید، کنترل تولید و پشتیبانی فنی، کنترل کیفیت).
 • مدیریت سرمایه های انسانی (حقوق و دستمزد، منابع انسانی و پاداش تولید و بهره وری).
 • مدیریت زنجیره تامین (تدارکات، خرید داخلی و مدیریت سفارشات خارجی).
 • حسابداری مدیریت (بودجه، حسابداری بهای تمام شده).