رایا و اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی

رایا و اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی

Raya solution for paperless organization

icon
ماژول‌ها و امکانات

اتوماسیون اداری رایا امکان عملیاتی شدن سازمان بدون کاغذ را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد. این سیستم فراتر از یک سیستم دبیرخانه عمل کرده و قابلیت به گردش در آوردن تمامی برگه های عملیاتی از زیر سیستمهای رایا در هر دو پلتفرم وب و ویندوز را دارا می باشد. بخشهای مختلف نرم افزار اتوماسیون اداری رایا شامل ماژولهای دبیرخانه، کارتابل (ضروری برای به گردش درآوردن برگه های عملیاتی سازمانی)، آرشیو، فرمهای در گردش سازمانی، مدیریت و کنترل اسناد و پورتال سازمانی می باشد. این راهکار با نگاهی منطقی، کاربردی و واقع گرایانه به امنیت اطلاعات سازمانی و فرهنگ سازمانی کاربران استقرار می یابد. رایا برای تحقق هدف فوق فرایندها و ماژولهای زیر را در سیستم اتوماسیون اداری خود پشتیبانی می کند:

  • دبیرخانه: دفتر اندیکاتور برای ثبت مکاتبات برون سازمانی و مکاتبات مهمتر درون سازمانی که نیاز به ثبت در دفتر اندیکاتور دارند استفاده می شود. دبیرخانه رایا امکان سازماندهی دبیرخانه متمرکز و غیرمتمرکز در سازمان را به سهولت فراهم می آورد.
  • کارتابل: کارتابل به عنوان زیر سیستم نرم افزار دبیرخانه مورد استفاده قرار میگیرد که با کمک آن امکان ارجاع دیجیتال مکاتبات در سطح سازمان فراهم می گردد.
  • آرشیو: بایگانی پرونده های سازمان در سه سطح بایگانی و تخصیص انواع پیوست و ایجاد آرشیو تصویری از پرونده ها.
  • فرمهای در گردش سازمانی: این ماژول با بهره گیری از کارتابل می تواند فرمهای متنوع در حوزه های مختلف سازمانی را به گردش در آورده و سازمان الکترونیک را محقق گرداند.
  • مدیریت و کنترل اسناد: این سیستم با هدف طبقه بندی و نگهداری و مدیریت دیجیتال مستندات سازمانی طراحی و پیاده سازی شده است. با این ابزار دانش سازمانی با روشی اصولی قابل دستیابی برای بخش های مختلف سازمانی خواهد بود و مدیریت تغییر و بهبود و بازنگری آنان کنترل و مدیریت می گردد. سازمانهایی که موفق به دریافت گواهینامه ایزو شده اند از این ابزار می توانند برای مدیریت فرایند بازنگری و گردش مستندات مربوطه در سطح سازمان استفاده نمایند.