رایا و مدیریت سرمایه های انسانی

رایا و مدیریت سرمایه های انسانی

Raya solution for human capital management

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

زیر ساخت های اطلاعاتی سیستم مدیریت سرمایه های انسانی شامل اطلاعات جامع کارکنان به صورت پارامتریک، شناسایی و تعریف چارت سازمانی، تعریف شرایط احراز، اطلاعات مالی، کارکرد کارکنان و . . . به صورت یکپارچه در Raya-ES طراحی و پیاده سازی شده است. لذا در پروژه های مبتنی بر مدیریت سرمایه های انسانی، صرفا طراحی فرایند و چرخه گردش کار تحلیل و پیاده سازی می گردند. ماژول های کاربردی نظیر مدیریت گردش کار، فرم های در گردش سازمانی، کارتابل فرایند طراحی و استقرار این سیستم را در حداقل زمان ممکن مقدور ساخته است. فرایند/فعالیتهای زیر توسط مجموعه یکپارچه رایا (در هر دو ویرایش وب و ویندوز) در این حوزه پشتیبانی می گردند:

 • مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی.
 • ایجاد و نگهداری پرونده ای جامع از اطلاعات کارکنان.
 • فرایند محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان.
 • پشتیبانی از فرایندهای آموزش و مستندسازی دانش سازمانی.
 • دیریت گردش کار و تاییدات در سطح سازمان.
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر را از مجموعه Raya-ES به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا پیشنهاد می نماید:

 • سیستمهای پایه مالی
 • سیستم منابع انسانی.
 • ماژول تعریف و ایجاد چارت سازمانی و شرایط احراز.
 • سیستم حقوق و دستمزد.
 • سیستم کنترل کارکرد
 • مدیریت قرارداد ها
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی.
 • مدیریت گردش کار.