رایا و مدیریت ارتباط با مشتریان

رایا و مدیریت ارتباط با مشتریان

Raya solution for customer relationship management

icon
فرآیند/فعالیت‌ها

در فضای کسب و کار رقابتی امروز اتوماسیون و بهینه سازی فرایندهای مرتبط با مشتریان که تحت عنوان سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) تعریف می گردند به یکی از مهمترین اهداف توسعه نظامهای اطلاعاتی در سازمان های پیشرو بدل شده است. راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان رایا اطلاعات ناشی از مدیریت تماس ها، بازاریابی، ثبت سفارشات و کنترل قراردادها تا خدمات پس از فروش و عملیات نظر سنجی مشتریان را در یک پایگاه داده یکپارچه جمع آوری و پردازش می نماید. این راهکار با ویژگی های کسب و کار و استراتژی سازمان مشتری، سفارشی شده و با توانایی پشتیبانی از فرایندهای برون سازمانی بکپارچه با وب سایت های سازمان از یک سو و زیر سیستمهای مالی/اداری داخلی سازمان از سوی دیگر توان اجرایی قابل توجهی را در ارتقاء عملکرد سازمان فروش ایجاد می نماید. رایا راه اندازی و عملیاتی نمودن فرایندهای زیر در سازمان را گامی مهم در استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتریان می داند:

 • ایجاد پایگاه داده طبقه بندی شده از بازار هدف، مشتریان بالقوه و بالفعل سازمان و بازاریاب ها.
 • ابزارهای طبقه بندی جغرافیایی، سطح بندی و ارزیابی.
 • مدیریت تماس ها و پیگیری ها.
 • شناسایی و تعریف ساختار شبکه فروش، نمایندگی ها و مراکز فروش.
 • مدیریت نظرسنجی ها
 • مدیریت فرایندهای بازاریابی
 • مدیریت فرایندهای تبلیغات
 • مدیریت فرایندهای ثبت سفارش مشتریان تا فروش
 • مدیریت فرایندهای خدمات پس از فروش
 • ارائه گزارش های تحلیلی از داده های جمع آوری شده
icon
زیرسیستم‌های پیشنهادی رایا

رایا با تکیه بر توان اجرایی و تجربه خود در سازمانهای مختلف و با رویکردی اجرایی و واقع گرایانه مبتنی بر توان اجرایی سازمان زیرسیستمهای زیر را از مجموعه Raya-ES به منظور پشتیبانی از عملیات ذکر شده در بالا پیشنهاد می نماید:

 • سیستمهای پایه مالی
 • سیستم مدیریت عملیات نمایندگیهای فروش
 • بازاریابی
 • نظرسنجی
 • خدمات پس از فروش
 • مدیریت و کنترل قرارداد ها
 • اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات سازمانی.
 • مدیریت گردش کار.